Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiecte Supuse dezbaterii publice

Atenție! Comentarii pot fi adăugate doar la proiectele supuse dezbaterii publice aflate în termen! Acestea sunt subliniate în tabel

Nr. Proiect Data publicarii proiectului Denumire Termen pentru primirea recomandarilor Comentarii Versiune îmbunătăţită a proiectului de hotărâre * Legaturi utile
325 2008-03-28 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de conducători ai instituțiilor/serviciilor publice de interes local (altele decAct cele de cultură) și regiilor auton 2008-04-11 0
324 2008-03-26 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Șos. Olteniței nr. 227-237, sector 4 2008-04-09 1
323 2008-03-26 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. George Enescu nr. 23 și 25, sector 1 2008-04-09 0
322 2008-03-26 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-"Nod Intermodal Răzoare-Calea 13 Septembrie", sector 5/6 2008-04-09 0
321 2008-03-22 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Str. Gramont nr. 4, sector 4 2008-04-05 0
320 2008-03-18 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru, a Caietului de sarcini și a contractului de atribuire în gestiunea delegată pentru organizarea și executarea serviciului public de transport in regim de taxi 2008-04-01 0
319 2008-03-18 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Str. Cireșoaia nr. 43, sector 1 2008-04-01 0
318 2008-03-17 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Str. Gara Herăstrău nr. 2A, sector 2 2008-03-31 0
317 2008-03-17 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Str. Heliade între Vii nr. 70-72, sector 2 2008-03-31 0
316 2008-03-17 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Str. Gara Herăstrău nr. 2A, sector 2 2008-03-31 0
315 2008-03-13 Proiect de hotărâre privind aprobarea "Studiului de fezabilitate pentru colectarea selectivă a deșeurilor tip hârtie, carton în Municipiul București" 2008-03-27 0
314 2008-03-11 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Str. Dumitru Zossima nr. 76, sector 1 2008-03-25 0
313 2008-03-11 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Str. Alexandrina nr. 20-22, sector 1 2008-03-25 0
312 2008-03-11 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- B-dul Luptătorilor nr. 62-64, sector 1 2008-03-25 0
311 2008-03-11 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Str. Av. Gheorghe Moceanu nr. 10, sector 1 2008-03-25 0
310 2008-03-11 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- B-dul Poligrafiei nr. 69-69A, sector 1 2008-03-25 0
309 2008-03-11 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Str. Poet Puskin Alexandr Sergheevici nr. 22A, sector 1 2008-03-25 0
308 2008-03-11 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Str. Poet Puskin Alexandr Sergheevici nr. 22A, sector 1 2008-03-25 0
307 2008-03-11 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Str. Avionului - Șos. Pipera, sector 1 2008-03-25 0
306 2008-03-11 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Str. George Vraca nr. 6, sector 1 2008-03-25 0
305 2008-03-11 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Corbița nr. 3C, sector 5 2008-03-25 0
304 2008-03-04 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Str. Soldanului nr. 3E, sector 4 2008-03-18 0
303 2008-03-04 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Str. Mărăști nr. 59, sector 1 2008-03-18 0
302 2008-03-04 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Str. Laminorului nr. 130B, sector 1 2008-03-18 0
301 2008-03-04 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Str. Grădinarilor nr. 48A, sector 3 2008-03-18 0
Proiecte: 1606