Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiecte Supuse dezbaterii publice

Atenție! Comentarii pot fi adăugate doar la proiectele supuse dezbaterii publice aflate în termen! Acestea sunt subliniate în tabel

Nr. Proiect Data publicarii proiectului Denumire Termen pentru primirea recomandarilor Comentarii Versiune îmbunătăţită a proiectului de hotărâre * Legaturi utile
360 2008-04-24 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Calea Floreasca nr. 182 - Str. Johann Strauss nr. 1 sector 1 2008-05-08 0
359 2008-04-24 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Str. George Enescu nr. 11-11A, sector 1 2008-05-08 0
358 2008-04-24 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Calea Floreasca nr. 182 - Str. Johann Strauss nr. 1 sector 1 2008-05-08 0
357 2008-04-23 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Modificare PUZ - Aleea Teișni(Tarla nr. 468)- Pădurea Pusnicu - Pădurea Băneasa, sector 1 2008-05-07 2
356 2008-04-17 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Modificare PUZ - Aleea Teișni(Tarla nr. 468)- Pădurea Pusnicu - Pădurea Băneasa, sector 1 2008-05-01 0
355 2008-04-19 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea participării ca observator, a municipiului București, prin Centrul de Planificare Urbană și Metropolitană București, în calitatea sa de membru METREX, la Proiectul EUCO 2 80/50 2008-05-03 0
354 2008-04-15 Proiect de hotărâre privind amplasarea în subteran a echipamentelor și rețelelor de comunicații electronice pe teritoriul municipiului București 2008-04-29 0
353 2008-04-15 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.G.M.B. NR. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului București 2008-04-29 0
352 2008-04-15 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Șos. Nordului-B-dul Ficusului-B-dul Aerogării-Str. Horia Macelariu-Str. Alex. Șerbănescu-Școala Herăstrău, sector 1 2008-04-29 0
351 2008-04-15 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Str. Italiană nr. 18, sector 2 2008-04-29 0
350 2008-04-15 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Str. Italiană nr. 24, sector 2 2008-04-29 0
349 2008-04-15 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Str. Georges Clemenceau nr. 8-10, sector 1 2008-04-29 0
348 2008-04-15 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Str. Petre Ispirescu nr. 9B+C+D, sector 5 2008-04-29 0
347 2008-04-15 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Str. Sfinții Apostoli nr. 2A-2B, sector 5 2008-04-29 0
346 2008-04-15 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Str. Brașov, sector 6 2008-04-29 0
345 2008-04-15 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Str. Av. Șerbănescu-Str. Gr. Gafencu, sector 1 2008-04-29 0
344 2008-04-15 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Str. Docenților nr. 2-4, sector 1 2008-04-29 0
343 2008-04-15 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Str. Parfumului nr. 33, sector 3 2008-04-29 0
342 2008-04-15 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Str. Banu Antonache nr. 45-47, sector 1 2008-04-29 0
341 2008-04-15 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Str. Emanoil Porumbaru nr. 17, 21, 28, 27-29, sector 1 2008-04-29 0
340 2008-04-15 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Str. Emanoil Porumbaru nr. 40-42-42B, sector 1 2008-04-29 0
339 2008-04-14 Proiect de hotărâre privind înființarea instituției Teatrul de Dans Contemporan 2008-04-28 0
338 2008-04-10 Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București pentru anul 2009 2008-04-24 0
337 2008-04-06 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Str. Sebastian nr. 92-94-96, sector 5 2008-04-20 0
336 2008-04-03 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Șos. București-Ploiești nr. 123A, 125 sector 1 2008-04-17 0
Proiecte: 1641