Cautare Document
Avansat Restrânge
Înregistrări: 44631 - 44640 din 44649
HOTARARE nr. 20 din 18/06/1992
HOTARARE NUMAR: 20 DIN 18/06/92 - privind asocierea directa a CLMB cu persoane fizice si juridice pentru realiz.in comun a unor obiective de constructii

Data emiterii: 1992-06-18
Inițiator:
Dus la îndeplinire:

HOTARARE nr. 19 din 4/06/1992
HOTARARE NUMAR: 19 DIN 04/06/92 - privind prelung.contract.de inchiriere pt.spatiile detinute de unele categ.de pers.fizice si juridice care desf.activit.de utilit. publica

Data emiterii: 1992-06-04
Inițiator:
Dus la îndeplinire:

HOTARARE nr. 18 din 4/06/1992
HOTARARE NUMAR: 18 DIN 04/06/92 - privind autoriz.circ.autovehic. destinate transport.de bunuri in zona interzisa circ.acestora din Buc., stabilirea taxelor pt.elib.autoriz.d e transp

Data emiterii: 1992-06-04
Inițiator:
Dus la îndeplinire:

HOTARARE nr. 17 din 4/06/1992
HOTARARE NUMAR: 17 DIN 04/06/92 - privind constituirea Comisiei municipale pentru protectia antiseismica a constructiilor

Data emiterii: 1992-06-04
Inițiator:
Dus la îndeplinire:

HOTARARE nr. 16 din 4/06/1992
HOTARARE NUMAR: 16 DIN 04/06/92 - privind aprobarea bugetului local pe anul 1992

Data emiterii: 1992-06-04
Inițiator:
Dus la îndeplinire:

HOTARARE nr. 15 din 12/05/1992
HOTARARE NUMAR: 15 DIN 12/05/92 - privind restituirea, in proprietatea d-nei Dobrescu Ioana a imobilului din str. Tokio nr.9, sector 1

Data emiterii: 1992-05-12
Inițiator:
Dus la îndeplinire:

HOTARARE nr. 14 din 12/05/1992
HOTARARE NUMAR: 14 DIN 12/05/92 - privind acceptarea donatiei facuta statului de domnul Sandru Ion pt. imobilul situat in str.Olimpului nr.58, sector 4

Data emiterii: 1992-05-12
Inițiator:
Dus la îndeplinire:

HOTARARE nr. 13 din 12/05/1992
HOTARARE NUMAR: 13 DIN 12/05/92 privind acordarea titlului de cetatea de onoare al mun. Bucuresti d-lui Emil Palade

Data emiterii: 1992-05-12
Inițiator:
Dus la îndeplinire:

HOTARARE nr. 12 din 12/05/1992
HOTARARE NUMAR: 12 DIN 12/05/92 - privind modificarea tarifelor de calatorie, pe baza de abonamente, la transportul in comun de persoane in municipiul Bucuresti

Data emiterii: 1992-05-12
Inițiator:
Dus la îndeplinire:

HOTARARE nr. 11 din 2/04/1992
HOTARARE NUMAR: 11 DIN 02/04/92 - privind stabilirea indemnizatiei pentru participarea consilierilor la sedintele Consiliului local si ale Comisiilor de specialitate

Data emiterii: 1992-04-02
Inițiator:
Dus la îndeplinire: