Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - STRADA JIMBOLIA NR.l03 LOT 2, SECTOR 1
Comentarii
Valu 2019-02-28 15:00:55
Având în vedere că proiectul este într-o zonă de case, suprastructura și utilitățile sunt slab dezvoltate. Suntem deja sufocați de tot felul de dezvoltați care construiesc în mod haotic și fără nicio respectare a autorizațiilor într-o zonă de protejată istoric. Nu sunt de acord cu acest proiect
Dragos 2019-03-01 11:05:54
Buna ziua,

Pentru ce se construieste imobil de 5 etaje intr-o zona cu case ? Unde se respecta specificul acelei zone pentru constructii ?? Infrastructura de pe strada Jimbolia nu a fost facuta sa suporte blocuri de locuit , in zona sunt doar case . Va rog sa respectati specificul zonei . NU SUNT DE ACORD CU ACEST PROIECT ! Nu se poate ca fiecare sa isi cumpere un teren si sa faca ce vrea . In zona se pot construi doar vile , nu blocuri , s-ar strica astfel toata specificatia arhitecturala a zonei .
SC METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS SRL- proiectant general 2019-03-12 18:08:25
In conformitate cu prevederile de R.L.U. ale PUG Bucuresti aprobat cu HCGMB nr. 698/2000 terenul care face obiectul P.U.Z. se incadreaza in UTR Cb1 - Subzona serviciilor publice dispersate in afara zonelor protejate, având următorii coeficientii urbanistici :
P.O.T. Maxim = 50%,
C.U.T. Maxim = 2.2 pentru clădiri cu 3-4 niveluri; 2.4 mp. MC/mp.teren pentru cladiri cu 6 si mai multe niveuri
De asemenea, în conformitate cu prevederile Legii 350 /2001, art. 32, alineatul 7, se poate majora CUT-ul o singură data cu 20% cu conditia obtinerii unui Aviz de Oportunitate și aprobare P.U.Z. cf.legii.
Planul Urbanistic Zonal respectă prevederile legii, condițiile de construibilitate și reglementarile urbanistice finale s-au stabilit în urma avizării proiectului P.U.Z. la instituțiile abilitate în acest sens și dezbătute în cadrul Comisiei Tehnice de Circulații , Comisiei Tehnice de Coordonare Rețele Edilitare, Comisiei Direcției pentru Cultură a Municipiului București și a Comisiei Tehnice de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului București, dar și a altor institutii de profil, ce sunt obligatorii în cadrul procedurii de avizare conform Legii 35o/2oo1 actualizata precum si Legea 5o/1991 actualizata.
Faptul că infrastructura tehnico- edilitară este slab dezvoltată facem referirea că pentru avizarea P.U.Z.ului au fost obținute avizele de utilități pentru toate rețelele din această zonă,iar ulterior Comisia Tehnică de Coordonare Rețele Edilitare din cadrul P.M.B. a agreat soluția tehnico-edilitară proiectată pentru acest ansamblu.
De asemenea, în această zonă se observă o tendință de a se densifica fondul construit, în imediata vecinătate a parcelei ce face obiectul P.U.Z. fiind avizat P.U.Z. Jimbolia nr. 103, lot 1, aprobat cu H.C.G.M.B. nr.345 / 13Z.06.2018 și P.U.Z. Bulevardul Bucureștii Noi nr. 111, sector 1, București, aflat în faza de Elaborare a Propunerilor, obținându-se Aviz de Oportunitate pt.această investiție. Aceste două dezvoltări urbanistice au indicatori urbanistici superiori față de ce se propune în acest P.U.Z- C.U.T. superior, regim de înălțime de până la P+11 niveluri pt. cel de-al doilea proiect amintit, raportându-se la Bulevardul Bucureșții Noi din care se face accesul. De asemenea, în apropriere se mai disting și alte P.U.Z. zonale care propun indicatori urbanistici similari.
În ceea ce priveste afirmația conform căreia propunerile P.U.Z.nu respectă prevederile zonei protejate, proiectul a obținut avizele conform legislației în vigoare, inclusiv Avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale- Direcția pentru Cultură a Municipiului București, deoarece imobilul figurează în Parcelarea Bazilescu, conform Lista Monumentelor Istorice din 20015, cod B-II-s-B-17913. De asemenea, nu există la acest moment un regulament pentru această Parcelare protejată, de aceea afirmația conform căreia nu se respectă prevederile zonei protejate este nefondată.
Prin toate cele argumentate mai sus cu privire la întrebările expuse privind Proiectul de Hotărâre , P.U.Z. Str.Jimbolia, nr.103, lot 2, sector 1, București respectă prevederile legale și s-au obținut toate avizele necesare pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal.
*Răspunsul a fost depus si prin registratura P.M.B. - nr.inr. 1718003/12.03.2019