Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiecte Supuse dezbaterii publice

Atenție! Comentarii pot fi adăugate doar la proiectele supuse dezbaterii publice aflate în termen! Acestea sunt subliniate în tabel

Nr. Data publicarii Titlu Termen pentru primirea recomandarilor Comentarii Versiune îmbunătăţită* Act normativ adoptat Legaturi utile
1667 2024-05-17 Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale din Municipiul București și a Grupului de lucru constituit la nivelul Municipiului București 2024-06-03 1
1666 2024-04-30 Proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de către Teatrul MASCA, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București 2024-05-15 0
1665 2024-04-26 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de către Teatrul Municipal " LUCIA STURDZA BULANDRA", instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București 2024-05-13 0
1664 2024-04-26 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de către ȘCOALA DE ARTĂ BUCUREȘTI, serviciu public de interes local al Municipiului București 2024-05-13 0
1663 2024-04-25 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București pentru activități nonprofit de interes local, conform prevederilor Legii nr. 350/2005, pentru domeniile: Protecția mediului înconjurător și Protecția animalelor 2024-05-10 0
1662 2024-03-29 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de către Teatrul de Revistă “CONSTANTIN TĂNASE”, instituţie publică de cultură de interes local al Municipiului Bucureşti 2024-04-15 0
1661 2024-03-25 Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii Tuberozelor 2024-04-09 7
1660 2024-03-05 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de către Teatrul Tineretului "Metropolis", instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București 2024-03-20 0
1659 2024-02-21 Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, începând cu anul 2025 2024-03-07 0
1658 2024-01-26 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de către Centrul Cultural ,, Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului", serviciu public de interes local al Municipiului București 2024-02-12 0
1657 2024-01-22 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de către Opera Comică pentru Copii, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București 2024-02-06 0
1656 2023-12-19 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Cimitirelor și Crematoriilor Umane și a taxelor pentru atribuiri, utilizări temporare și tarife ce vor fi practicate în cimitirele și crematoriile umane 2024-01-03 0
1655 2023-12-14 Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului procedurii de vânzare prin negociere directă, a terenurilor aflate în domeniul privat al Municipiului București, ocupate de construcții deținute în proprietatea unor persoane fizice/juridice 2023-12-29 0
1654 2023-12-06 Proiect de hotărâre privind reglementarea programului de aprovizionare cu mărfuri a agenților economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul Municipiului București 2023-12-21 48
1653 2023-10-27 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului componentelor Taxei Municipale pentru Apa Uzată (TMAU Faza 1 și TMAU Faza 2) pentru anul 2024 2023-11-13 1 Vezi aici
1652 2023-10-12 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor/costurilor pentru vizitatori, grupuri de vizitatori și/sau organizații de drept public și privat în cadrul proiectelor derulate și serviciilor oferite de către Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS 2023-10-27 0 Vezi aici
1651 2023-10-12 Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.G.M.B. nr. 108/2023 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, începând cu anul 2024 2023-10-27 1 Vezi aici
1650 2023-10-03 Proiect de hotârare privind stabilirea cheltuielilor de întrijinere a câinilor fără stăpân adoptați la distanță în adaposturile Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor 2023-10-18 0 Vezi aici
1649 2023-10-03 Proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifului de revendicare a câinilor capturați de pe domeniul public al Municipiului București 2023-10-18 0 Vezi aici
1648 2023-09-15 Proiect de hotărâre privind bugetarea participativă la nivelul Municipiului București 2023-10-02 0 Vezi aici
1647 2023-09-06 Proiect de hotărâre privind încetarea activitații Centrului pentru Seniori al Municipiului București, serviciu public de interes local finanțat din subvenții acordate de la bugetul local al municipiului București 2023-09-21 4
1646 2023-09-06 Proiectul de hotărâre privind încetarea activității Centrului pentru Tineret al Municipiului București, serviciu public de interes local finanțat din subvenții acordate de la bugetul local al Municipiului București 2023-09-21 214
1645 2023-09-05 Proiect de hotărâre privind încetarea activității Centrului de Protecție a Plantelor București, serviciu public de interes local al Municipiului București 2023-09-20 332
1644 2023-09-05 Proiect de hotărâre privind încetarea activității Centrului Metropolitan de Educație și Cultură IOAN I DALLES, serviciu public de interes local al Municipiului București 2023-09-20 18 Descarcă
versiunea
îmbunătăţită !
1643 2023-09-05 Proiect de hotărâre privind încetarea activității Centrului Cultural EXPO ARTE, serviciu public de interes local al Municipiului București” 2023-09-20 41 Descarcă
versiunea
îmbunătăţită !
Proiecte: 1641