Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 162-164, 164 A, C, 0, E, G, 166A, STR.PROGRESULUI NR. 46- LOT 2,3,5, SECTOR 5
Comentarii
CALOR SRL 2019-06-28 09:22:23
Solicităm în primul rând Primăriei Municipiului București să posteze pe site-ul www.pmb.ro Adresa subscrisei, înregistrată de către autoritatea publică locală cu nr.1750379/27.06.2019 cu anexele aferente.
Considerăm că, dacă Solicitările și Observațiile noastre nu vor fi postate , se va încălca încă o dată principiul transparenței decizionale, publicul larg neputând să ia cunoștință de poziția noastră.

În REZUMAT problemele ridicate de noi în respectiva adresă sunt următoarele :
Subscrisa, CALOR srl, reprezentată legal de Domnul Bogdan Popescu în calitate de Director General, aducem la cunoștința publicului și P.M.B. poziția noastră cu privire la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 162-164, 164 A, C, , E, G, 166A, STR.PROGRESULUI NR. 46- LOT 2,3,5, SECTOR 5
P.U.Z. CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.162-164,166/ SOS.PROGRESULUI NR.46 denumit în continuare P.U.Z.”Videanu Towers” afectează proprietatea învecinată a CALOR și se suprapune peste soluțiile urbanistice anterioare inițiate de subscrisa, soluții aprobate prin HCGMB nr.119/29.05.2001 și respectiv materializate prin construirea unor clădiri autorizate în mod legal.
Reglementările urbanistice propuse prin P.U.Z. ”Videanu Towers” tratează loturi aflate în litigiu cu Compania Națională C.F.R. SA și respectiv cu Compania CALOR pentru o suprafață de aproximativ 2 hectare dobândită pe baza unui act fals pretins autentificat, indică parcări și drumuri care se suprapun cu terenul nostru aflat în proprietate privată, creând premisele exproprierii imobilului subscrisei și demolării clădirilor.
Planul Urbanistic Zonal Calea 13 Septembrie-Str.Progresului nu respectă soluțiile de urbanism aferente Certificatelor de Urbanism pentru construcțiile edificate de noi și respectiv Planul Urbanistic inițiat de CALOR.
Au fost identificate numeroase elemente ale dezvoltării imobiliare propuse de inițiatori, care traversează și afectează terenul și construcțiile proprietatea subscrisei.
Imobilul învecinat al subscrisei urmează a fi afectat grav și iremediabil în cazul aprobării și materializării acestui P.U.Z., inclusiv prin edificarea unor zgârie-nori amplasați la mică distanță față de limita noastră de proprietate, cu retrageri propuse ce nu respectă retragerile minime legale conform Planului Urbanistic General al Municipiului București.
Documentația a fost defectuos întocmită cu bună-ștință deoarece : Nu există Studiu de Trafic, nu a fost elaborat niciun Studiu Impact Circulație, nu a fost elaborat niciun Studiu de Însorire, nu se cunoaște numărul de persoane ce urmează a fi relocat în zonă, nu au fost comunicate suprafețele construite pe fiecare funcțiune, nu există breviare de calcul inginerești cu privire la calculul rețelelor de utilități aferente noului orășel ce urmează a fi dezvoltat în zonă (debitele aferente de gaze, apă, canalizare, puterea necesară electrică,etc) , dacă există cotă disponibilă de apă/canal/gaze/curent, nu se cunoaște investiția viitoare pe care trebuie să o suporte municipalitatea în vederea dezvoltării infrastructurii edilitare și rutiere necesare preluării noilor rezidenți, nu a fost menționat nici un număr de locuri de parcare, nu a fost efectuată nicio vizită pe teren a funcționarilor publici în prezența reprezentanților părților afectate , consultările publice au fost doar simulate, prin ignoarea solicitărilor subscrisei, Regimul Juridic menționat în Regulamentul Local de Urbanism este fals, Planșele Cadastrale și Urbanistice sunt incomplete prezentând omisiuni grave , nu ne-a fost comunicată întreaga documentație urbanistică ceea ce a avut ca urmare generarea litigiului cu nr. 1262/302/2019 , nu au fost acordate garanții cu privire la neafectarea funcționării companiei noastre și cu privire la menținerea potențialului terenului nostru, nu s-au solicitat Avizele obligatorii necesare de la toate instituțiile/ministerele abilitate, etc.
În cazul în care Planul Urbanistic Zonal Calea 13 Septembrie-Str.Progresului va fi votat în forma actuală, aceasta va semnifica o încălcare evidentă a dreptului nostru de proprietate, a Planului Urbanistic inițiat de CALOR, Plan aprobat prin HCGMB nr.119/29.05.2001, a Planului Urbanistic General sub pseduo-argumentul "derogărilor", așa cum am arătat pe larg prin adresa depusă cu nr.211/27.06.2019, înregistrată la PMB cu nr.1750379/27.06.2019, adresă atașată în Anexa-1 !
Inițiatorii Planului și Primăria Municipiului București au adus o atingere dreptului nostru de proprietate prin înaintarea către Consiliul General al Municipiului București a P.U.Z.-ului, încălcând totodată inclusiv proprietatea publică a Statului Român aflată în concesiunea Companiei Naționale CFR SA, prin reglementarea imobilului public în litigiu ca fiind terenul viran proprietatea privată a THEDA-MAR S.A. (fostă TITAN-MAR) și BECKFIELD DEVELOPMENT S.R.L.
În concluzie, având în vedere toate aspectele juridice și tehnice nelegale fundamentate conform prevederilor legislației în domeniu, considerăm că la acest moment se impune respingerea aprobării proiectului.

Bogdan Popescu
CALOR S.R.L.
www.calor.ro