Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - STRADA GHIDIGENI NR. 14/ SECTOR 5
Comentarii
Pop Cristina 2019-08-23 10:13:55
Strada Ghidigeni este străbătută de trei apeducte și nu deține rețea publică de alimentare cu apă și canalizare. Consider necesar obținerea unui aviz privind posibilitățile de asigurare a serviciului de alimentare cu apă si de canalizare și din partea operatorului SC APA NOVA BUCUREȘTI SA.