Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - ȘOSEAUA BUCUREȘTI - TÂRGOVIȘTE NR.10, SECTOR 1
Comentarii
Pop Cristina 2019-08-22 16:13:38
Strada Ghidigeni este străbătută de trei apeducte și nu deține rețea publică de alimentare cu apă și canalizare. Consider necesar obținerea unui aviz privind posibilitățile de asigurare a serviciului de alimentare cu apă si de canalizare și din partea operatorului SC APA NOVA BUCUREȘTI SA.
Andrei Amelian 2019-08-26 23:23:14
Strada Ghidigeni este utilizata de oameni. Consider necesar un strad de bitum măcar, indiferent ce veti face ulterior. Cred ca e cea mai proasta strada din administrarea Primariei Generale - Gabriela Firea.