Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal MODIFICARE SI ACTUALIZARE PUZ COORDONATOR SECTOR 6, BUCURESTI
Planșe atașate:
Comentarii
Dobre Antonio 2019-12-31 15:12:44
Buna ziua,

Cea mai buna optiune, si pt proprietarii de terenuri din zona si pt cetateni si pt Primarie trebuie sa fie varianta care trece razant pe langa Lacul Morii. Aceasta nici nu implica mari exproprieri si nici nu exista riscul ca prorietarii sa conteste iarasi proiectul si sa duca astfel la alte intarzieri, asa cum s-a mai intamplat.
Marius 2020-01-09 14:55:12
Buna ziua,

Nu ar trebui prevazute mai multe piste de bicicleta? Doar pe Prel. Ghencea am identificat o pista de biciclete, in rest nimic....
Silviu 2020-01-14 18:50:04
Buna ziua. Cred cs exista o eroare de reprezentare grafica la Complexul 21 Residence. In spatele blocului C5 este reprezentata direct o strada continua pana la rondul de la Cora dar realitatea este alta.
Alex 2020-01-14 20:07:55
Buna ziua,

Noile strazi, FN 34 si FN 35, din zona Lujerului, trec prin incinta unui complex rezidential (21 Residence), proprietate privata.

Complexul este ingradit, si se folosesc bariere pentru accesul auto.
Iar accesul pietonal se poate face doar prin 3 puncte.
Instituirea celor 2 strazi ar duce la peirderea acestui control, mai ales in cazul blocurilor aflate pe strada FN 34.

Nu este indicat cum se va rezolva problema locurilor de parcare eliminate de la intersectia celor 2 strazi, FN 35 si FN 34.
Unde anume vor putea fi parcate acele masini?
Anumiti propietari au cumparat acele locuri exact pentru a evita parcatul pe strada.

Ambele strazi sunt plasate in imediata vecinatatea a blocurilor, fara o zona de tampon, eventual spatiu verde.
Considerand traficul de acea zona, locatarii de la Parter si Etajul 1 vor fi direct participanti la trafic.
Delia Mihalache 2020-01-21 15:04:30
Va solicit sa prevedeti in PUZ sector 6 pe terenul fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost 78), sector 6, o suprafata de minim 10 hectare cu regim V1a pentru realizarea unui parc public, atat de necesar in zona intrucat cel mai apropiat parc se afla la 30 - 40 de minute de mers pe jos. Terenul respectiv apartine statului si este in administrarea Agentiei Domeniilor Statului din Ministerul Agriculturii.
Asociatia "Salvati zona verde Dra Pogany" 2020-01-21 16:21:47
Observațiile privind modificarea și actualizarea documentației de urbanism PUZ Coordonator sector 6, aflată în dezbatere publică, din partea asociației „Salvați zona verde Domnișoara Pogany”, au fost depuse la registratura PMB, în atenția Primarului General al Municipiului București – dna. Gabriela FIREA și a Direcției Urbanism – Arhitect-Șef – arh. Ștefan Călin DUMITRAȘCU, cu numerele de înregistrare 1815409/21.01.2020 și 1815414 /21.01.2020.
Mihai Falan 2020-01-21 23:06:37
Va rog sa aveti in vedere si solicitarea din petitia de mai jos, semnata de 2.600 de persoane, privind infiintarea unui parc in zona fostelor Sere Militari
https://campaniamea.declic.ro/petitions/parc-sere-militari
Sabin Chiricescu 2020-01-22 08:42:08
1. Va rog sa publicati studiile de mediu si trafic actualizate care au stat la baza acestui studiu. Va rog sa mentionati clar daca aceste studii au fost sau nu actualizate in ultimi 2 ani (2018,2019). Va rog sa specificati si daca acest PUZ tine seama de concluziile raportului Institutului de Sananate Publica - (vezi https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-23613696-exclusiv-cum-omoara-poluarea-din-bucuresti-concluziile-raportului-institutului-sanatate-publica.htm?cfnl).Va rog sa exemplificati clar cum acest PUZ reduce poluarea din Bucuresti.

2. Pentru profile supraterane de drum numite "Profil propus Drum Expres" si "Profil propus Spaliul Independentei" (de la pagina numerotata in coltul stinga-jos cu 250) va rog sa detaliati logica utilizata pentru aceste profile. Consider ca aceste profile nu sunt adecvate in zona urbana, puternic populata si nu vor face decat: (i) sa descurajeze traficul pietonal si transportul public prin creare de bariere pe distante foarte mari, (ii) sa incurajeze traficul auto (mic) de viteza catre centrul orasului si in consecinta sa creasca poluarea si (iii) sa blocheze semnificativ accesul pietonal la o zona verde importanta in cazul Laculului Morii (partea ctre Militari).

3. Pentru Drumul expres Ciurel-A1, va rog sa mentionati clar daca aveti avizele/acordurile primariei Chiajna pentru detaliile mentionate in avizul preliminar de la Consiliul Judetean Ilfov (vezi pagina 380).

4. Pentru Giluesti va rog sa detaliati de ce nu a fost inclusa o iesire/pentetratie moderna (inclusiv un pod) pina la centura Bucuresti.
Rausse Victor 2020-01-22 12:09:38
Nr.:_________ / Data:______________

Catre : Primaria Municipiului Bucuresti
In atentia: Arhitect Sef - Domnul Stefan Calin DUMITRASCU
Director Juridic - Domnul Adrian IORDACHE
Director Executiv - Domnul Marian BROD
Secretar al Municipiului Bucuresti - Doamna Georgiana ZAMFIR
Subiectul: Analiza legalitatii si moralitatii din partea autoritatilor administrative de promovare a constructiei Drumului Expres, care va conecta Nodul Virtutii (pasajul suprateran) de autostrada A1, pe trama invecinata cu Uzina de Tratare si Productie a Apei Potabile Rosu cat si cu canalul tehnologic "Arges" care alimenteaza Lacul Morii.

In urma analizei documentului "Proiect de Hotarare privin aprobarea P.U.Z. modificare si actualizare P.U.Z. Coordonator Sector 6, Bucuresti", constat urmatoarele:
1. Proiectul in discutie se bazeaza pe un document PUG 2000 care are termenul depasit cu 10 ani, acesta avand rolul, conform articolul 46 din Legea urbanismului: "Planul urbanistic general are atât caracter director și strategic, cât și caracter de reglementare și reprezintă principalul instrument de planificare operaționala, constituind baza legală pentru realizarea programelor și acțiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritorială are obligația să își întocmească și să își aprobe Planul Urbanistic General, care se actualizează periodic la cel mult 10 ani. „
Concluzia 1
Cu toate modificarile si completarile partiale a documentului PUG 2000, ceea ce reprezinta in fapt niste "carpeli", viziunea globala de fond lipseste pentru o dezvoltare durabila.
In fapt noul PUZ ar trebui sa aiba ca scop o proiectare a ZONEI METROPOLITANE BUCURESTI, care sa includa toate orasele satelit, astfel incat sa se promoveze o dezvoltare unitara/sincrona a tuturor acestora cu orasul Bucuresti.
Intrebarea 1
Va rog sa raspundeti daca exista un studiu de trafic / de mobilitate pentru proiectul „Nod Virtutii - A1” coroborat cu comuna Chiajna – Rosu care are o dezvoltare urbanistica fulminanta ?; si daca DA va rog sa-l transmiteti in format electronic ?

2. In avizul APA NOVA cu nr. 91906373 / 02.05.2019, este definit, la capitolul "Responsabilitati Beneficiar", la punctul 11, ca aductiune de apa / apeduct si "CANALUL DESCHIS ARGES - ROSU" aliniatul 13 din 14.
Avand in vedere aceasta realitate exprimata in mod clar si cu raspundere vom face referire la urmatoarele documente care mentioneaza urmatoarele restrictii referitoare la acest gen de constructii de tip amenajari hidrotehnice care includ si drumuri tehnologice de intretinere:
• Documentul STAS 4273-83, la care se face referire si in documentul PUZ Coordonator S 6 - AVIZ 3 - "Conditionari si restrictii conform solicitarilor din partea APA NOVA S.A." la punctul 13, prin care se defineste clasa de importanta a aductiunilor de apa / apeduct si care defineste la punctul 2.10. Tabelul 9. ca, pentru asezari, municipii cu peste 250 mii de locuitori constructia hidrotehnica de tip "canalizare" in cazul nostru "CANALUL DESCHIS ARGES - ROSU" are categoria de importanta [2], ceea ce este definit la capitolul 1.2. - "Caracteristica Constructiilor si instalatiilor hidrotehnice cu o anumita clasa de importanta" fiind prezentatat in Tabelul 1 mentionandu-se, citez: " Constructii hidrotehnice a caror avariere are efecte grave sau a caror functionare poate fi intrerupta in mod exceptional, pentru scurt timp".

• Documentul HG930/2005 mentioneaza despre aductiunile de apa / apeduct, citez:
ART. 15
"Terenurile pe care s-au executat lucrari deschise pentru aductiunea apei, precum si
bazine de infiltrare sau alte amenajari realizate în scopul realimentarii artificiale a
acviferului exploatat vor fi incluse integral în zona de protectie sanitara cu regim sever a
lucrarilor de captare."
ART. 17
"(1) Pentru captarile din cursurile de apa zona de protectie sanitara cu regim sever va fi
determinata dupa caracteristicile locale ale albiei. Dimensiunile minime ale acesteia vor fi de:
a) 100 m, pe directia amonte de priza.
b) 25 m, pe directia aval de ultimele lucrari componente ale prizei;
c) 25 m lateral, de o parte si de alta a prizei.
(2) Când dimensiunea laterala nu poate fi respectata, vor fi executate lucrari
compensatorii".
ART. 18
"Zona de protectie sanitara cu regim sever se va marca pe suprafata apei prin geamanduri sau prin alte semne conventionale vizibile si se va împrejmui pe maluri, împrejmuirea fiind marcata cu placute avertizoare. Suprafata astfel delimitata va fi pastrata curata prin grija detinatorului captarii, care va lua masurile de protectie corespunzatoare, prevazute în capitolul VII al prezentelor norme.", inchid citatul.
In fapt, se va demonstra, la eventualul viitor proces in justitie, prin solicitarea adresata Societatii APA NOVA, de catre judecatorului de caz, a facturilor aferente intretinerii canalului de aductiune deschis CANAL ARGES-ROSU, ceea ce va dovedii in final aplicarea punctului 18 din respectiva hotarare cu atribut de lege deci recunoasterea clasificarii gradului de importanta a amenajarii hidrotehnice.
Avand in vedere distanta protectiei sanitare de 25 m lateral fata de priza de apa, aceasta cerinta inseamna imposibilitatea realizarii oricarei constructii de utilitate publica in lateral / radial si deasupra respectivei amenajari hidrotehnice, pentru evitarea unei potentiale surse de poluare, intrerupere a functionalitatii, conform clasei de importanta nr. 2, mentinat in documentul STAS 4273-83.
• Documentul ORDINUL nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei


ART. 1 e) "zonă de protecţie sanitară - terenul din jurul obiectivului, unde este interzisă orice folosinţă sau activitate care, în contact cu factorii externi, ar putea conduce la poluarea/contaminarea factorilor de mediu cu repercusiuni asupra stării de sănătate a populaţiei rezidente din jurul obiectivului; pentru sursele de ape subterane utilizate pentru alimentarea cu apă potabilă a localităţilor şi a operatorilor economici se aplică definiţiile pentru "zona de protecţie sanitară cu regim sever", "zona de protecţie sanitară cu regim de restricţie" şi "perimetru de protecţie hidrogeologică", conform Hotărârii Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică şi Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.278/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind delimitarea zonelor de protecţie sanitară şi a perimetrului de protecţie hidrogeologică";

"ART. 9
Între unităţile industriale, obiectivele sau activităţile care poluează factorii de mediu sau produc zgomot şi vibraţii şi teritoriile protejate învecinate se asigură zone de protecţie sanitară."
"ART. 10
Nocivităţile fizice (zgomot, vibraţii, radiaţii ionizante şi neionizante), substanţele poluante şi alte nocivităţi din aerul, apa şi solul zonelor locuite nu vor putea depăşi limitele maxime admisibile din standardele în vigoare."
Documentul PUZ S6 va trebui completat cu studiu de impact conform, ART. 16, care spune citez:
"(1) Dimensionarea zonelor de protecţie sanitară se va face în aşa fel încât în teritoriile protejate vor fi asigurate şi respectate valorile-limită ale indicatorilor de zgomot, după cum urmează:
a) în perioada zilei, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (AeqT), măsurat la exteriorul locuinţei conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălţime faţă de sol, să nu depăşească 55 dB şi curba de zgomot Cz 50;
b) în perioada nopţii, între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (L(AeqT)), măsurat la exteriorul locuinţei conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălţime faţă de sol, să nu depăşească 45 dB şi, respectiv, curba de zgomot Cz 40.
(2) Pentru locuinţe, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (L(AeqT)), măsurat în timpul zilei, în interiorul camerei cu ferestrele închise, nu trebuie să depăşească 35 dB (A) şi, respectiv, curba de zgomot Cz 30. În timpul nopţii (orele 23,00-7,00), nivelul de zgomot L(AeqT) nu trebuie să depăşească 30 dB şi, respectiv, curba Cz 25."

Concluzia 2
Prin documentele mentionate mai sus, s-a demonstrat prin termenii legali, netemeinicirea deciziei de constructie a drumului expres tangent, la o distanta < 25 m sau suprateran < 25 m, fata de canalul deschis ARGES - ROSU, catalogat de catre administratorul legal raspunzator APA NOVA, ca fiind aductiune de apa / apeduct, ceea ce se poate dovedii in realitate prin documentele oficiale aferente.
Totodata cerem sa se obtina AVIZ si de la MINISTERUL SANATATII, acest document trebuind a fi emis pe baza unui STUDIU DE IMPACT asupra locuitorilor din vecinatatea obiectivului DRUM EXPRES.
Intrebarea 2
Va rog sa raspundeti de ce nu apare avizul Ministerului Sanatatii in documentul PUZ – S6 ?

• Documentul GHID PENTRU SIGURANTA SI SITUATIE DE URGENTA SEVESO - UZINA ROSU
In documentul PUZ - S6, la sectiunea care propune constructia drumului expres, in vecinatatea canalului deschis ARGES - ROSU, nu se trateaza solutiile de securitatea importiva eventualelor acte potential teroriste, care tintesc infestarea apelor tratate sau a celor reziduale care devarsa in Lacul Morii. In cazul minimal, documentul PUZ - S6, nici macar nu aminteste de necesitatea realizarii unui studiu de impact care sa stabileasca gradul de securitate necesar a obiectivului stategic UZINA DE TRATARE SI PRODUCTIE A APEI POTABILE - ROSU vis a vis de posibilele intruziuni inspre acesta, folosindu-se de caracteristica constructiei terane sau supraterane a drumului expres, din vecinatatea acestui obiectiv de imporatnta strategica, pentru securitatea alimentara a locuitorilor Bucurestiului.
Intrebarea 3
Va rog sa raspundeti de ce nu apare in PUZ – S6 documentul studiul de impact care sa evaleuze situatia prezentata in documentul „GHID PENTRU SIGURANTA SI SITUATIE DE URGENTA SEVESO - UZINA ROSU” ?

3.In dosarul Nr.15483/3/2013, Sectia VIII Contencios Administrativ a emis in data 10.02.2016, decizia civila definitiva nr. 645 R, privind anularea HCGMB aferent proiectului "Strapungere Ciurel - A1".
Concluzia 4
Avand in vedere decizia Instantelor judecatoresti, in cazul aprobarii actualului proiect PUZ - S6 prin HCGMB, care va contine realizarea drumului expres pe vechea trama propusa prin vechiul proiect din anul 2013, voi lua toate masurile care se impun pentru anularea acestui proiect in justitie, fapt realizat si reusit anterior.
Intrebarea 4
Va rog sa raspundeti de ce nu ati tinut cont de faptul ca solutia urbanistica promovata a doua oara a fost anulata in instanta ?


4. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism din 26.02.2016,
Text publicat în M.Of. al României, in vigoare de la 17 martie 2016.
In urma analizei efectuate pe baza normelor metodologice mentionate mai sus, pentru realizarea obiectivului de investitii Drum Expres, parte constituenta a obiectivului major Nod Virtutii - A1, nu este identificat aliniatul (b) din cadrul punctului 2 si anume "concluziile studiilor de fundamentare privind disfuncționalitățile rezultate din analiza critică a situației existente".

Exista un Studiu de Trafic pentru fluidizarea circulatiei auto pentru obiectivele enumerate mai jos?
-Strapungere Ciurel-A1;
- Amenjarea strada Liniei la nivel de sosea;
- Strapungere Bulevardul Preciziei in soseaua de centura;
- Strapungere Bulevardul Timisoara in soseaua de centura;
- Strapungere zona Giulesti Sarbi in soseaua de centura;
- Finalizarea centurii la nivel de autostrada cu pasaje sub/supraterane in loc de sensuri giratorii;
- Realizarea zonei Metropolitane prin integrarea oraselor satelit si includerea acestora intr-o dezvoltare unitara si durabila sincrona cu orasul Bucuresti.
In fapt, toate aceste elemente mentionate mai sus lipsesc cu desavarsire in cadrul unei analize tip "Studiu de Trafic" in comparatie / paralel / pe baza criteriului cost - beneficiu.


Pentru a va reaminti ca documentul PUZ-S 6 nu respecta documentul cadru va citez:

"SECȚIUNEA a 6-a Planul urbanistic zonal
Art. 18. -
(1) Planul urbanistic zonal (P.U.Z.) cuprinde reglementări specifice detaliate pentru zona studiată, conform prevederilor legii, structurate în piese scrise și desenate. Piesele scrise sunt formate, cel puțin, din memoriul general și regulamentul local de urbanism.
(2) Memoriul general are următorul conținut-cadru:
a) descrierea situației existente;
b) concluziile studiilor de fundamentare privind disfuncționalitățile rezultate din analiza critică a situației existente;
c) soluțiile propuse pentru eliminarea sau diminuarea acestora.
(3) Planul de acțiune pentru implementarea investițiilor propuse prin planul de urbanism zonal, conform avizului de oportunitate prevăzut la art. 32 alin. (3) din Lege, evidențiază categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privați și categoriile de costuri ce vor cădea în sarcina autorității publice locale, precum și etapizarea realizării investițiilor.
(4) Regulamentul local de urbanism detaliază sub formă de prescripții (permisivități și restricții) reglementările P.U.Z.
(5) Piesele desenate sunt planșe realizate pe suport topografic actualizat și cuprind:
a) încadrarea în localitate a zonei ce face obiectul P.U.Z. (relaționarea cu prevederile P.U.G.), stabilită după caz, prin avizul de oportunitate. Scara recomandată este 1:2.000 sau 1:5.000;
b) analiza situației existente, pentru zona ce face obiectul P.U.Z., cu evidențierea disfuncționalităților din punct de vedere al funcțiunilor, fondului construit, circulațiilor, sistemului de spații publice, regimului juridic, echipării tehnico-edilitare. Scara recomandată este 1:500 sau 1:1000, fiind aleasă în raport cu teritoriul studiat;
c) propuneri de reglementări urbanistice, zonificare funcțională și echipare edilitară pentru zona ce face obiectul P.U.Z., la aceeași scară cu planșa analizei situației existente;
d) propuneri privind circulația juridică a terenurilor și obiectivele de utilitate publică;
e) propuneri de ilustrare urbanistică a zonei studiate, la aceeași scară cu planșa situației existente sau la scară redusă.
(6) Piesele desenate pot fi completate cu cartograme, scheme, grafice etc. editate în format A2, A3 sau A4, care însoțesc părțile scrise și care au rol de susținere a propunerilor din P.U.Z. Acestea pot ilustra concluzii ale studiilor de fundamentare ce stau la baza propunerilor de reglementare pentru dezvoltarea zonei studiate.
(7) P.U.Z. și regulamentul local de urbanism aferent acestuia, odată aprobate, devin acte de autoritate ale administrației publice locale, opozabile în justiție. După aprobare, P.U.Z. și regulamentul local de urbanism aferent acestuia sunt utilizate la:
a) eliberarea certificatelor de urbanism și emiterea autorizațiilor de construire pentru obiective din zona ce face obiectul P.U.Z.;
b) fundamentarea solicitărilor unor fonduri europene sau de la bugetul de stat pentru realizarea obiectivelor de utilitate publică;
c) declanșarea procedurilor legale pentru realizarea de investiții ce implică exproprieri pentru cauză de utilitate publică;
d) respingerea unor solicitări de construire neconforme cu prevederile P.U.Z. și ale regulamentului local de urbanism aferent acestuia, aprobate;
e) alte operațiuni ale compartimentelor de specialitate ale autorităților administrației publice locale.
(8) Planurile de urbanism zonale pentru zone construite protejate, ca tipologie distinctă de documentație de urbanism ce se realizează în aplicarea Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a, zone protejate, se elaborează în conformitate cu Reglementarea tehnică "Metodologie de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)", aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 562/2003.
(9) Planul de urbanism zonal se elaborează în format analog și digital (piese scrise și desenate) pe suport topografic actualizat, realizat în sistem de proiecție stereografică 1970."
Alaturi de situatiile enumerate mai sus va rog sa raspundeti si la urmatoarele aspecte:
- care sunt studiile de mediu si trafic actualizate care au stat la baza acestui studiu?
-sa mentionati clar daca aceste studii au fost sau nu actualizate in ultimi 2 ani (2018,2019);
-sa specificati daca acest PUZ tine seama de concluziile raportului Institutului de Sananate Publica;
-sa exemplificati clar cum acest PUZ reduce poluarea din Bucuresti.
-Pentru profile supraterane de drum numite "Profil propus Drum Expres" si "Profil propus Spaliul Independentei" (de la pagina numerotata in coltul stinga-jos cu 250) va rog sa detaliati logica utilizata pentru aceste profile. Consider ca aceste profile nu sunt adecvate in zona urbana, puternic populata si nu vor face decat:
(i) sa descurajeze traficul pietonal si transportul public prin creare de bariere pe distante foarte mari;
(ii) sa incurajeze traficul auto (mic) de viteza catre centrul orasului si in consecinta sa creasca poluarea si (iii) sa blocheze semnificativ accesul pietonal la o zona verde importanta in cazul Laculului Morii (partea catre Militari).
- Pentru Drumul expres Ciurel-A1, va rog sa mentionati clar daca aveti avizele/acordurile primariei Chiajna pentru detaliile mentionate in avizul preliminar de la Consiliul Judetean Ilfov (vezi pagina 380) ?
- Pentru Giluesti, va rog sa detaliati de ce nu a fost inclusa o iesire/pentetratie moderna (inclusiv un pod) pina la centura Bucuresti ?

Concluzia 5
Solicit refacerea proiectului PUZ - S6 cel putin pe sectiunea "NOD Virtutii - A1", in sensul respectarii metodologiei de realizare pe baza Documentului Cadru amintit mai sus si care, ordoneaza ideile si faptele astfel incat sa existe o transparenta a cheltuirii banului public, eliminandu-se astfel suspiciunile de coruptie bazate pe interese oculte.


CONCLUZIA FINALA
Va solicit in mod respectos, sa raspundeti punctual si la obiect problemelor si acuzatiilor ridicate, in termenul legal.

Intocmit
RAUSSE Victor
Data: 21.01.2020
Plopeanu Fănel 2020-01-22 13:49:37
Legat de Străpungerea A1-Ciurel
1. Aduceți traficul dintre A1-A2 prin centrul Bucureștiului!
2. Nu țineți cont de Studiul JICA 2000, care, deși a luat în calcule în cele 4 variante finale și acest proiect, au arătat superioritatea celorlalte soluții, conform parametrilor recunoscuți la scară mondială în proiecte de asemenea anvergură și pe mobilitate urbană

3. Afectați PUZ-uri ale localităților limitrofe, deci aveți nevoie de Hotărâre de Guvern pentru astfel de proiect, nu de act normativ la nivel de sector!

4. Noul proiect e doar o cosmetizare a vechiului proiect, care a fost anulat în instanță. Chiar nu doriți să luați în calcul variante mai ieftine de descongestionare, cum ar fi străpungerile din Drumul Taberei - bd. Timișoara, Preciziei, Liniei, Giulești-sârbi? Dacă aveți bani de risipit și vreți proiecte faraonice, mergeți pe piloni suspendați peste lac și peste râul Dâmbovița! Apoi puteți inaugura cu focuri de artificii pe Lacul Morii...
Asociatia Initiativa Prelungirea Ghencea 2020-01-23 00:26:01
Recomandare la proiect de act normativ ,,Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare si actualizare PUZ Coordonator Sector 6, Bucuresti’’ – 22.01.2020
Asociatia Initiativa Prelungirea Ghencea, cu datele de identificare de mai jos, va transmite urmatoarea recomandare.
Solicitam pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat. Solicitam de asemenea cresterea suprafetei V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum solicita locuitorii zonei inca din anul 2015.
Bilantul spatiilor verzi din propunerea PUZ sector 6 supusa dezbaterii publice arata ca suprafata totala de spatii verzi a sectorului este compusa in proportie de 58.9% din curtile scolilor, spitalelor si administratiilor publice si a cimitirelor, toate realizate inainte de 1989. Cimitire, care in prezent, nu mai pot fi considerate spatii verzi deoarece acum sunt spatii betonate.
Tot din bilantul spatiilor verzi din propunerea PUZ sector 6 supusa dezbaterii publice reiese ca suprafata de parcuri si spatii verzi dedicate cetatenilor (vii) este, pe intreg sectorul 6, in proportie de 1.64%, iar in zona Prelungirea Ghencea exista 0% suprafete de spatii verzi cu functiune de parcuri publice.
Singura zona aferenta spatiilor verzi propusa in zona Prelungirea Ghencea este o suprafata de aproximativ 4ha care, desi pana acum era inclusa la categoria V1a – spatii verzi publice cu acces nelimitat se doreste schimbata in G1-gospodarie comunala si V3b - baze sportive si de agrement care implica si construirea unor cladiri care mai consuma din zona verde propriu-zisa.
Solicitam pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona din Prel. Ghencea nr. 238, fostele Sere Militari, intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona.
Solicitam de asemenea cresterea suprafetei V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum solicita locuitorii zonei inca din anul 2015.
Va multumim.
Asociatia Initiativa Prelungirea Ghencea
Florentina 2020-01-23 00:30:37
Buna ziua!

Propunerea este legata de Spatiu Verde din cartierul Militar. In prezent, exista un singur parc - Parcul Pacii - insuficient pentru locuitorii din cartier.
Si cum nu exista alte proiecte de parcuri, iar numarul de blocuri nou construite este in crestere, sunt necesare actiuni pentru marirea spatiilor verzi.
Marirea procentului si respectarea lui la 40% din spatiul de constructie sa fie spatiu verde, pentru terenuri mai mari de 1000 mp. Iar pentru terenurile mai mici de 1000mp, sa fie min 30%. Bineinteles si respectarea acestui criteriu.
Blocurile construite inainte de 1990, toate au gradini care inconjoara blocul sau cel putin in fata blocului exista un spatiu verde.
Blocurile construite in ultimii ani, nu respecta acei min 30% de spatiu verde pentru complexuri rezidentiale mai mari de 1000 mp. De exemplu, pe strada Drumul Belsugului - sunt peste 15 blocuri nou construite si sunt max 20 de copaci.
Constructia de infrastructura si apoi constructia de imobile.
K 2020-01-23 01:18:06
Nu va e rusine sa puneti mana si pe parcul serelor?! Mai puteti dormi noaptea la cate furaciuni aveti In cap?! Toata zona valea oltului, prelungire e acaperata doar de betoane si haos, chiar considerati necesar sa achimbati statusul terenului In beneficiul cui?! Firesc nu al cetateanului sectorului 6.
Va solicit sa prevedeti in PUZ sector 6 pe terenul fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost 78), sector 6, o suprafata de minim 10 hectare cu regim V1a pentru realizarea unui parc public, atat de necesar in zona
Mihaela Mirela 2020-01-23 01:26:43
Va solicit sa prevedeti in PUZ sector 6 pe terenul fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost 78), sector 6, o suprafata de minim 10 hectare cu regim V1a pentru realizarea unui parc public, atat de necesar in zona intrucat cel mai apropiat parc se afla la 30 - 40 de minute de mers pe jos. Terenul respectiv apartine statului si este in administrarea Agentiei Domeniilor Statului din Ministerul Agriculturii.
Dumitru Alexandru 2020-01-23 01:29:03
Buna ziua
Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Cristea 2020-01-23 01:52:15
Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Dumitru Ecaterina 2020-01-23 02:00:53
Buna ziua,va solicit sa prevedeti in PUZ pt sector 6 pe terenul fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 o suprafata cuprinsa intre 4 si 10 hectare cu regim V1a pentru realizarea unui parc public, atat de necesar in zona.Terenul respectiv apartine statului si este in administrarea Agentiei Domeniilor Statului din Ministerul Agriculturii. Zona este intr-o continua dezvoltare, iar un asemenea proiect este absolut necesar.
Ștef 2020-01-23 04:21:57
Recomandare la proiectul de act normativ ,,Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare si actualizare PUZ Coordonator Sector 6, Bucuresti: Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Gabriela 2020-01-23 05:56:12
Ne sufocam in mocirla in Prelungirea Ghencea!!! Vrem parc la Sere!
FACETI parc la Sere!
In zona traiesc oameni...oameni foarte multi care au nevoie de aer curat!
Imbrovschi Vladimir 2020-01-23 06:05:55
Bună ziua,
Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Mulțumesc!
MATEESCU DANUT 2020-01-23 06:06:47
Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Dan
Alina 2020-01-23 06:11:37
Recomandare la proiectul de act normativ ,,Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare si actualizare PUZ Coordonator Sector 6, Bucuresti.

Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Bogdan 2020-01-23 06:15:04
Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Sorescu Elena Nicoleta 2020-01-23 06:19:25
Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Negru Simona 2020-01-23 06:26:40
Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2005.
Teodorescu Bogdan 2020-01-23 06:35:50
Recomandare la proiectul de act normativ ,,Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare si actualizare PUZ Coordonator Sector 6, Bucuresti.

Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Iacob Adriana 2020-01-23 06:38:49
Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Theodor Flamaropol 2020-01-23 06:51:26
Recomandare la proiectul de act normativ ,,Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare si actualizare PUZ Coordonator Sector 6, Bucuresti.

Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum am cerut noi locuitorii zonei inca din anul 2015.
Flamaropol Theodor
Balau Ionut 2020-01-23 07:04:40
Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.

Multumesc.
Ciobanu-Zabet Corina 2020-01-23 07:18:59
Va solicit sa prevedeti in PUZ sector 6 pe terenul fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost 78), sector 6, o suprafata de minim 10 hectare cu regim V1a pentru realizarea unui parc public, atat de necesar in zona.
Serafimescu Catalin 2020-01-23 07:24:09
Recomandare la proiectul de act normativ ,,Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare si actualizare PUZ Coordonator Sector 6, Bucuresti.

Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Nicoleta Pena 2020-01-23 07:25:51
Este nevoie urgenta de infiintarea unui parc in zona fostelor Sere Militari.
https://campaniamea.declic.ro/petitions/parc-sere-militari
Mada 2020-01-23 07:30:43
Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public.
Tanase Catalina 2020-01-23 07:31:05
Recomandare la proiectul de act normativ ,,Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare si actualizare PUZ Coordonator Sector 6, Bucuresti.

Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Catalina Tanase
Oancea Petrica Aurelian 2020-01-23 07:32:25
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare si actualizare PUZ Coordonator Sector 6, Bucuresti.

Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Emilia Simona 2020-01-23 07:38:42
Dragi vecini, din pacate, Parcul de la Serele din Prel. Ghencea este in pericol!

Primaria capitalei si Primaria sectorului 6 lucreaza de zor la modificarea PUZ-ului sectorului 6, document care se afla in dezbatere publica pe siteul PMB aici pana joi 23 ian. 2020: https://www3.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/proiecte/1476.

Problema este ca pe terenul Serelor, unde pana acum in PUZ-ul sectorului 6 din anul 2013 era prevazuta o suprafata de aproape 4 ha cu regim V1a de spatiu verde cu acces nelimitat, acum se doreste reducerea acestei suprafete si incadrarea ei in categoria V3b, adica ,,complexe si baze sportive''! La 2 pasi de Stadionul Steaua, aflat in plina reconstructie din bani publici! Care este necesitatea bazelor sportive in Prel. Ghencea, in defavoarea unui parc public?!

Deci, dupa ce ca ne ignora solicitarile repetate pentru un parc de 10 ha pe terenul Serelor, acum vor sa schimbe si destinatia singurei bucati de teren de 4 ha clasificate acolo drept spatiu verde public!

Ce putem face noi este sa trimitem azi 23 ian. 2020 cat mai multe recomandari catre PMB direct in linkul de mai sus, in comentarii, pentru a ne face auziti.

Noi am trimis deja cererea de organizare a unei dezbateri publice pe PUZ-ul sectorului 6 dar si recomandarea asta pe care o puteti lua drept model:

,,Recomandare la proiectul de act normativ ,,Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare si actualizare PUZ Coordonator Sector 6, Bucuresti.

Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Cotruta Emilia Simona
Paul 2020-01-23 07:46:33
Recomandare la proiectul de act normativ ,,Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare si actualizare PUZ Coordonator Sector 6, Bucuresti.

Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Georgiana S 2020-01-23 07:47:36
Recomandare la proiectul de act normativ ,,Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare si actualizare PUZ Coordonator Sector 6, Bucuresti.

Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei.
Trăim ca in ghetou, avem nevoie urgentă de spații verzi, nu de alte betoane sau baze sportive!!!
Andrici Carmen 2020-01-23 07:48:49
Pe terenul fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost 78), sector 6, o suprafata de minim 10 hectare cu regim V1a poate fi folosita pentru realizarea unui parc public, atat de necesar in zona intrucat cel mai apropiat parc se afla la 30 - 40 de minute de mers pe jos.
Preoteasa 2020-01-23 07:50:37
Va solicit sa prevedeti in PUZ sector 6 pe terenul fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost 78), sector 6, o suprafata de minim 10 hectare cu regim V1a pentru realizarea unui parc public, atat de necesar in zona intrucat cel mai apropiat parc se afla la 30 - 40 de minute de mers pe jos. Terenul respectiv apartine statului si este in administrarea Agentiei Domeniilor Statului din Ministerul Agriculturii.
CRISTINA 2020-01-23 07:51:37
Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Dinu Florin 2020-01-23 07:56:34
,,Recomandare la proiectul de act normativ ,,Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare si actualizare PUZ Coordonator Sector 6, Bucuresti.

Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Teodora Visineanu 2020-01-23 07:59:52
Recomandare la proiectul de act normativ ,,Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare si actualizare PUZ Coordonator Sector 6, Bucuresti.
Având în vedere numărul mare de locuitori din zona precum și traficul din zona solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Va mulțumesc!
Balan Marius 2020-01-23 08:05:24
Recomandare la proiectul de act normativ ,,Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare si actualizare PUZ Coordonator Sector 6, Bucuresti.

Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Balan Marius
Maria 2020-01-23 08:05:30
Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015
tavu 2020-01-23 08:08:25
Solicitare la proiectul de act normativ ,,Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare si actualizare PUZ Coordonator Sector 6, Bucuresti.

Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Octavian A.
Munteanu Magdalena 2020-01-23 08:08:38
Buna ziua,

Recomandare la proiectul de act normativ ,,Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare si actualizare PUZ Coordonator Sector 6, Bucuresti.

Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Cristiana 2020-01-23 08:08:38
Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Matei Pop 2020-01-23 08:08:41
Recomandare la proiectul de act normativ ,,Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare si actualizare PUZ Coordonator Sector 6, Bucuresti.

Va solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari minim 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.

Tot Bucureștiul este foarte poluat iar măsurile luate pana acum de primărie, sunt infime.

Dacă doriti sa faceți terenuri și baze sportive va rog sa le faceți suplimentar, și nu in defavoarea priorității 0 a zonei.

Prioritatea 0 este spațiul verde, prioritatea 1 este infrastructura. Suntem intr-o capitala europeană unde standardele trebuiesc impuse de oameni cu standarde, motiv pentru care am încredere ca veți lua cea mai bună decizie pentru viitorul zonei.
Cu mulțumiri!
Claudia 2020-01-23 08:12:41
Recomandare la proiectul de act normativ ,,Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare si actualizare PUZ Coordonator Sector 6, Bucuresti.

Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Alexa 2020-01-23 08:16:26
Recomandare la proiectul de act normativ ,,Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare si actualizare PUZ Coordonator Sector 6, Bucuresti.

Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Cosmin Dragoi Alexandru 2020-01-23 08:20:22
Recomandare la proiectul de act normativ ,,Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare si actualizare PUZ Coordonator Sector 6, Bucuresti.

Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Cosmin Dragoi Alexandru
Adina89 2020-01-23 08:23:18
Dorim crearea unui parc pe terenul fostelor sere.
Ionescu Simona 2020-01-23 08:24:43
Bună ziua!
1. Cum rămâne cu parcul promis în zona serelor pe prel Ghencea? Se mai amenajează?
2. De ce nu este luată în calcul o stație de metrou care sa unească stația Preciziei cu una în zona Cartierul Latin-Cartierul Avangarde?
Berari Marinela 2020-01-23 08:27:14
Solicit pastrarea functiunii initiale V1 a pentru zona fostelor sere Militari din Prelungirea Ghencea nr.238 ,sector 6 , intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat, in aceasta zona .Solicit de asemenea , cresterea acestei suprafete V1 a pe terenul fostelor sere , pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public , asa cum cer locuitorii din zona inca din anul 2015 .
Cristi Hodivoianu 2020-01-23 08:34:05
Referitor la parcul pe care toți locuitorii din zona Prelungirea Ghencea încearcă sa-l facă de ani de zile pe terenul fostelor Sere Militari, a nu face parc și a transforma acesta zona intr-o sursa de profit pt primari și dezvoltatori este cel mai clar exemplu de hoție și iresponsabilitate, considerând nevoia de aer curat in zona Prelungirea Ghencea, zona sufocata de trafic, de blocuri construite aiurea, de infrastructura rutieră subdimensionată și de transport public ineficient.
De asemenea, s-ar preta și construirea unei Grădinițe și a unui Scoli, zona fiind deficitara și in acest sens.
Fac apel către primari și consilieri, pentru accesate și an cu alegeri:
Fiți oameni, nu fiți hoți!
Alegeți viața, nu pușcăria!
Așa sa va ajute Dumnezeu! ...ca tot aveți birourile pline de icoane, gâții legați cu cruciulițe și cuierele pline de baticuri de pozat Duminica in biserica!
Tudose Larisa 2020-01-23 08:36:24
Recomandare la proiectul de act normativ ,,Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare si actualizare PUZ Coordonator Sector 6, Bucuresti.

Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Alc 2020-01-23 08:36:54
Recomandare la proiectul de act normativ ,,Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare si actualizare PUZ Coordonator Sector 6, Bucuresti.

Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015
Călina 2020-01-23 08:46:01
Doamna primar general Firea, domnule Mutu, în calitate de primar al sect. 6 - unul dintre proiectele de campanie electorală cu care ați venit în fața electoratului a fost contradictorie acțiunilor actului normativ ,,Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare si actualizare PUZ Coordonator Sector 6, Bucuresti"! Ați promis parcuri și spații verzi pentru cei peste 10.000 de locuitori din zona Prel. Ghencea!
Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie #urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona!!
Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015!
În această zonă nu se mai poate trăi civilizat iar lipsa unor spații verzi și parcuri dotate conform normelor europene va duce fie la un exod al locuitorilor din această zonă, fie la creșterea accidentelor, a îmbolnăvirilor și a deceselor premature!
Este inadmisibil ca toate protestele, scrisorile publice, inițiative și rugăminți ale cetățenilor să nu cântărească deloc în balanța deciziilor dumneavoastră, care acum sunt în opoziție chiar și cu propriul cuvânt dat în campanie!!!
Ank 2020-01-23 08:48:00
Recomandare la proiectul de act normativ ,,Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare si actualizare PUZ Coordonator Sector 6, Bucuresti.

Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Silviu 2020-01-23 08:49:07
Recomandare la proiectul de act normativ ,,Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare si actualizare PUZ Coordonator Sector 6, Bucuresti.

Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Nicoleta Isaida 2020-01-23 08:52:46
Buna ziua,
Va rog sa luati in considerare construirea unui parc pe zona serelor sdin Prelungirea Ghencea. In zona nu exista parc si avem mare nevoie de spatiu verde.
Avem nevoie de parc!!!!!
Va multumesc,
Nicoleta
AlinB 2020-01-23 08:55:24
Bănuiesc că si Serele de pe P Ghencea vor fi transformate tot in blocuri de către planurile de interlopi cu care colaborati cel mai bine ca si la Sere Berceni?Pe noi nu ne băgați în seamă,tot ce faceti e pt interlopi care spală banii si dau comision in stanga si in dreapta?!
Flavia Georgescu 2020-01-23 09:05:03
Recomandare la proiectul de act normativ ,,Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare si actualizare PUZ Coordonator Sector 6, Bucuresti.

Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Flavia Georgescu
Turculet Stefana 2020-01-23 09:07:20
Recomandare la proiectul de act normativ ,,Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare si actualizare PUZ Coordonator Sector 6, Bucuresti.

Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Turculet Stefana
Dana 2020-01-23 09:07:20
Recomandare la proiectul de act normativ ,,Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare si actualizare PUZ Coordonator Sector 6, Bucuresti.

Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Geangos Silviu-Iulian 2020-01-23 09:09:44
,,Recomandare la proiectul de act normativ ,,Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare si actualizare PUZ Coordonator Sector 6, Bucuresti.

Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Oana Calin 2020-01-23 09:14:00
Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Alexandra A 2020-01-23 09:24:50
Problema este ca pe terenul Serelor, unde pana acum in PUZ-ul sectorului 6 din anul 2013 era prevazuta o suprafata de aproape 4 ha cu regim V1a de spatiu verde cu acces nelimitat, acum se doreste reducerea acestei suprafete si incadrarea ei in categoria V3b, adica
Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Ada 2020-01-23 09:26:10
Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Multumesc!
Olariu Alexandrina 2020-01-23 09:29:05
Recomandare la proiectul de act normativ ,,Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare si actualizare PUZ Coordonator Sector 6, Bucuresti.

Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Balan Marius
Maria 2020-01-23 08:05:30
Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015
Moreanu Mihaela 2020-01-23 09:34:17
Recomandare la proiectul de act normativ ,,Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare si actualizare PUZ Coordonator Sector 6, Bucuresti.

Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Moreanu Mihaela
Daniel 2020-01-23 09:34:37
Este absolut necesara pastrarea ca spatiu verde a zonei Serelor Militari din Prelungirea Ghencea si amenajarea unui parc pe cele 10ha. Inteleg ca aveti foarte multe interese acolo, dar ar trebui sa va intereseze sanatatea cetatenilor acestui oras in primul rand. Dupa cum se vede din testele de poluare din Bucuresti-Ilfov, traim intr-o zona infecta - poluata in primul rand cu praf si noxe auto. Un parc mare si dotat (cum este cel din sectorul 4- Parcul copiilor/Tineretului) ar ajuta enorm mediul si cetatenii. Nu mai dorim alte blocuri si praf intr-o zona sufocata de constructii.
Mitulescu Sorin 2020-01-23 09:48:12
Recomandare la proiectul de act normativ ,,Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare si actualizare PUZ Coordonator Sector 6, Bucuresti.
Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Nițulescu Florin 2020-01-23 09:48:15
Recomandare la proiectul de act normativ ,,Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare si actualizare PUZ Coordonator Sector 6, Bucuresti.

Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Nițulescu Florin
Elvira Tighineanu 2020-01-23 09:53:50
Pastrarea PUZ-ul actual, 4 ha, regim V1a- Parc cu acces nelimitat. Suntem sufocati de trafi si blocuri inghesuite. Avem nevoie si de aer!
Grigore Alexandra 2020-01-23 09:55:07
Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cerem toti locuitorii zonei inca din anul 2015.
Alexandra grigore
Lucian Teodorescu 2020-01-23 09:56:14
Recomandare la proiectul de act normativ ,,Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare si actualizare PUZ Coordonator Sector 6, Bucuresti.

Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.

Lucian Teodorescu
Ruxandra 2020-01-23 10:02:41
Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Antonia Lupescu 2020-01-23 10:04:50
Va rog să luati in calcul mult promisul parc din campania electorala , de la foastele sere Militari -Prelungirea Ghencea ! Nu uitati ca nivelul de poluare din oraș a atins cote alarmante și in fond ,este vorba despre viața noastră!
CATA 2020-01-23 10:05:32
Recomandare la proiectul de act normativ ,,Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare si actualizare PUZ Coordonator Sector 6, Bucuresti.

Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Camelia 2020-01-23 10:06:44
Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Stan Filomita
Roxana Marin 2020-01-23 10:07:12
Buna ziua!
Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Mihnea Trusca 2020-01-23 10:11:42
Recomandare la proiectul de act normativ ,,Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare si actualizare PUZ Coordonator Sector 6, Bucuresti.
Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
AlexandraD 2020-01-23 10:16:34
Doamna primar general, domnule primar al sect. 6, unul dintre proiectele de campanie electorală cu care ați venit în fața electoratului a fost construirea unui parc pentru locuitorii din zona Prel. Ghencea.
Nu v-ati tinut de cuvant si acum actionati impotriva propriilor promisiuni prin proiectul de act normativ ,,Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare si actualizare PUZ Coordonator Sector 6, Bucuresti.
In calitate de locuitor al sectorului 6, va cer, alaturi de ceilalti vecini, pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 si cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum ati promis si cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015! Sectorul 6 este sectorul cu cele mai putine parcuri.
Aldea adrian 2020-01-23 10:22:45
Buna ziua!
Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Sandulache Claudia 2020-01-23 11:00:28
Recomandare la proiectul de act normativ ,,Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare si actualizare PUZ Coordonator Sector 6, Bucuresti.

Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Busca Andreea 2020-01-23 11:01:18
Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Costin 2020-01-23 11:09:54
Solicitam pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicitam de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Mihai Poenaru 2020-01-23 11:14:23
Recomandare la proiectul de act normativ ,,Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare si actualizare PUZ Coordonator Sector 6, Bucuresti.

Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Simona Miron 2020-01-23 11:16:49
Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
marius 2020-01-23 11:20:22
Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Nuta Loredana 2020-01-23 11:27:52
Ref la proiectul de act normativ ,,Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare si actualizare PUZ Coordonator Sector 6, Bucuresti.

Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Isa 2020-01-23 11:33:02
Este nevoie de spatii verzi pentru sanatatea noastra a tuturor! Va rugam pastrati si creati noi spatii verzi! Dar
Mihai Scutaru 2020-01-23 11:45:30
Recomandare la proiectul de act normativ ,,Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare si actualizare PUZ Coordonator Sector 6, Bucuresti.

Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015
Radu Mardari 2020-01-23 11:55:11
Recomandare la proiectul de act normativ ,,Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare si actualizare PUZ Coordonator Sector 6, Bucuresti.

Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015
Carmen G. 2020-01-23 12:06:39
Domnilor primari aleşi, ţineţi-vă de promisiunile făcute electoratului!!! Este nevoie de spaţii verzi într-o zonă în care s-a construit haotic fără pic de viziune, cu blocuri cu multe etaje alături de imobile cu un etaj, blocuri cu mulţi locuitori, locuitori care au maşini care stau în trafic zilnic mult timp pe Prelungirea Ghencea. Tot acest trafic generează poluare. aşa că avem nevoie urgenta de parcuri şi drumuri, a căror construcţie sperăm că va dura mai puţin decât cea a străzii Râul Doamnei, redeschisă după aproape 9 ani!!
Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Andrei Ceachir 2020-01-23 14:08:20
Recomandare la proiectul de act normativ ,,Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare si actualizare PUZ Coordonator Sector 6, Bucuresti.

Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Chiru 2020-01-23 14:35:02
Recomandare la proiectul de act normativ ,,Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare si actualizare PUZ Coordonator Sector 6, Bucuresti.

Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015
Valeriu Iulian 2020-01-23 15:17:31
Buna ziua,

Ca locuitor al sectorului 6 va solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Va solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.

Numai bine,
EST 2020-01-23 15:27:17
In zona complexului 21 Residence din Bulevardul Iuliu Maniu 15H a rog să aveți în vedere că, pentru o bună organizare urbanistică și asigurarea unui grad minim de siguranță și confort pentru locuitorii din Sectorul 6, este necesară luarea de măsuri cel puțin cu privire la:

Lipsa trotuarelor de ieșire / acces în complexul rezidențial din Bd. Iuliu Maniu, nr. 15H, Sector 6, situaţie ce poate duce la accidente în special pentru copii.Ocuparea trotuarului de către șantierul de lângă complexul rezidențial, situație semnalată și în presă - https://www.g4media.ro/stapanii-spatiilor-publice-un-trotuar-din-bucuresti-ocupat-de-un-dezvoltator-imobiliar-primaria-sectorului-6-nici-o-reactie.html, cu privire la care nu s-a luat însă nicio măsură până la acest moment. Vă rugăm să urmăriți lucrările și să dispuneți luarea de măsuri prompte astfel încât să se asigure crearea unui trotuar pe partea dreaptă; situația ar trebui avută în vedere și la nivel de PUZ.Interzicerea funcționării stațiilor de betoane din proximitatea complexului rezidențial. În imediata apropiere a complexului funcționează stații de betoane care produc zgomot şi praf, încălcând, din punctul nostru de vedere, regulile privind protecția mediului şi buna vecinătate. În măsura în care construirea şi funcționarea acestora este contrară cerințelor legale, vă rugăm să procedați la interzicerea funcționării acestora; și acest aspect ar trebui avut în vedere inclusiv la nivel de PUZ.Igienizarea de urgență și amenajarea corespunzătoare a zonei dintre Bd. Timișoara şi  Bd. Iuliu Maniu. În prezent zona este neamenajată, fapt ce duce la favorizarea apariției șobolanilor şi a câinilor vagabonzi. Zona reprezintă în prezent un pericol real pentru locuitorii complexului rezidențial și ai zonei, fiind necesare măsuri urgente.Necesitatea amenajării unor spații verzi în jurul complexului rezidențial, zona dinspre Bulevardul Timișoara;Necesitatea amenajării unui drum pietonal pentru accesul în parcul de pe Bulevardul Timişoara nr. 27, întrucât în lipsa unui astfel de pasaj accesul este mult mai anevoios;Necesitatea amenajării drumurilor noi din zona complexului rezidențial la distanțe corespunzătoare;Necesitatea reconfigurării / reamplasării celor două străzi noi, FN 34 și FN 35 din zona Lujerului, care așa cum sunt proiectate în prezent ar urma să treacă prin complexul rezidențial, încălcându-se dreptul de proprietate atât cu privire la proprietatea comună, cât și cu privire la proprietatea individuală asupra unui număr de locuri de parcare (i.e. cele de la intersecția celor 2 străzi). În plus, străzile ar urma să treacă foarte aproape de o parte din blocurile din complexul rezidențial, fără a exista o zona tampon, fapt de natură să afecteze semnificativ confortul și intimitatea proprietarilor de apartamente, cu consecințe directe și asupra valorii de piață a acestora
Maria 2020-01-23 15:44:01
Recomandare la proiectul de act normativ ,,Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare si actualizare PUZ Coordonator Sector 6, Bucuresti.

Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015
Mirela 2020-01-23 17:30:18
Bună ziua,
Recomandare la proiectul de act normativ ,,Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare si actualizare PUZ Coordonator Sector 6, Bucuresti.
Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.

Zona are nevoie de un spațiu verde, de un plămân care să filtreze noxele mașinilor care stau mereu bară la bară pe Prelungirea Ghencea. Un parc ar civiliza un pic zona.
Numai bine,
Mirela
Simona A. 2020-01-23 18:52:35
Buna ziua,

Ca locuitor al sectorului 6 va solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Va solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Vali 2020-01-23 19:03:14
Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc asa cum solicita locuitorii din zona inca din anul 2015.
Cu stima,
Valentin Radu
Cătălin R. 2020-01-23 20:47:12
Recomandare la proiectul de act normativ ,,Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare si actualizare PUZ Coordonator Sector 6, Bucuresti.

Solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 intrucat este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. Solicit de asemenea cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Lazar Liliana 2020-01-23 22:51:07
Recomandare la proiectul de act normativ ,,Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare si actualizare PUZ Coordonator Sector 6, Bucuresti.

Va solicit pastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelor Sere Militari din Prel. Ghencea nr. 238 (fost nr. 78), sector 6 deoarece este nevoie urgenta de spatii verzi publice cu acces nelimitat in aceasta zona. De asemenea va solicit cresterea acestei suprafete V1a pe terenul fostelor Sere Militari pana la 10 ha in vederea realizarii unui parc public, asa cum cer locuitorii zonei inca din anul 2015.
Lazar Liliana
Tudose Elena Cristina 2020-01-23 23:30:48
Subsemnata, Tudose Elena Cristina, va supun atentiei in termenul legal, urmatoarele observatii
si solicitari referitor la Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
MODIFICARE SI ACTUALIZARE PUZ COORDONATOR SECTOR 6, BUCURESTI,
aflat in dezbatere publica, cu rugamintea de a fi luate in consideratie la adoptarea prezentului
proiect de catre CGMB:
1. Cf. Legii 350/2001, Art.26, documentatiile de urbanism trebuie sa cuprinda inclusiv
reglementari cu privire la asezarile informale. PUZ Coordonator Sector 6, in forma supusa
consultarii, nu cuprinde asemenea reglementari.
2. In Decizia etapei de Incadrare a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, in tabelul Bilant
Teritorial propus, la zona V – ZONA SPATIILOR VERZI este trecuta in mod eronat suprafata de
1093.85 ha, desi, conform Plansei de Reglementari Urbanistice aferente PUZ Coordonator
Sector 6, zona V – ZONA SPATIILOR VERZI are doar 430.38 ha. In Bilantul inclus in Decizia
Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului sunt incluse in zona V si spatiile verzi aferente
dotarilor publice, aferente, deci, altor UTR-uri decat V. Restul de 663.47 ha reprezinta SPATIU VERDE DISPERSAT IN TERITORIU, adica 30% din suprafetele incadrate in alte UTR-uri (care mai exact) si care ar trebui sa fie rezervate spatiilor verzi. Asta desi in RLU aferent PUZ supus dezbaterii, la PARTEA I, Art. 45, se mentioneaza ca pentru suprafete mai mici de 1000mp, spatiul verde va fi de minim 20%. Prin urmare,
Decizia Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului nu poate fi luata in considerare si va solicit
sa efectuati demersurile care se impun pentru anularea acesteia, intrucat este ilegala.
3. In BILANTUL COMPARATIV SPATII VERZI se mentioneaza ca prin noul PUZ sunt propuse
1093.85 ha de spatii verzi, rezultand 28.56 mp/locuitor. Din cele 1093.85 ha spatii verzi propuse,
625.50 ha reprezinta Spatii verzi aferente dotarilor publice, multe dintre ele fictive, intrucat nu
exista cu adevarat. De asemenea, bilantul este realizat cu raportarea la populatia stabila din 2009
(cu 10 ani in urma) cf. INSSE, fara sa includa si cetatenii cu resedinta nedeclarata in Bucuresti
– Sector 6.
4. Cf. Legii 350/2001, Art.47, solicit PMB sa faca publica analiza contextului social, cultural
istoric, urbanistic si arhitectural care a stat la baza elaborarii RLU aferent PUZ-ului Coordonator
Sector 6.
5. Cf. Ghidului privind Metodologia de Elaborare si Continutul – Cadru al Planului Urbanistic
Zonal:
- Solicit PMB sa puna la dispozitie contractul pentru serviciile de proiectare pentru
„Modificare si Actualizare PUZ Coordonator Sector 6, Bucuresti”, precum si modalitatea
de desemnare a elaboratorului, numarul din SICAP si suma.
- Solicit PMB sa faca publice Tema program, Studiul de fundamentare cu privire la
Evaluarea impactului asupra mediului (obligatoriu pentru toate categoriile de PUZ, chiar
si in cazul modificarii de PUZ aprobat) si Studiile de fundamentare cu caracter prospectiv
care au stat la baza elaborarii noului PUZ Coordonator Sector 6.
- Solicit PMB sa faca publice Memoriul de prezentare si plansa Analiza Situatiei Existente
aferente noului PUZ Coordonator Sector 6.
Tudose Elena Cristina
Consilier Local S6 - Membru in Comisia Urbanism, Lucrari Publice si Protectia Mediului
ADRIAN 2020-01-23 23:55:06
Vreau parc de 10 ha. , NU vreau parc de 4 ha. , pe terenul fostelor ,,SERE MILITARI " , din cartierul Drumul Taberei , PRELUNGIREA GHENCEA.
Carmen nistor 2020-01-23 23:56:22
buna seara! locuiesc cu copilul meu pe Prelungirea Ghencea de cativa ani. ne ar fi de mare ajutor un parc in zona, asa ca va solicitpastrarea functiunii initiale V1a pentru zona fostelir sere militari din Prel ghencea 238 . va solicit deasemenea cresterea acestei suprafete pana la 10 ha. Multumim!