Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - STRADA POVESTEI NR. 15-15D-17A-19 / SECTOR 4
Comentarii
Alex 2020-06-29 18:16:59
Sunt total impotriva acestui proiect, nu are ce cauta in apropierea unui parc natural, lasati spatiile verzi in pace! locul acela trebuie protejat si amenajat pentru bucuresteni, nu pt interese imobiliare, asa ca va rog sa respingeti acest PUZ.
Marinof Mihai 2020-07-01 19:49:04
De acord cu acest proiect. Este un pas spre asanarea sau amenajarea acelei mlastini din mijlocul orasului. Poate se ia in calcul si un parc decent !
Zack 2020-07-02 10:53:48
Sunt total impotriva acestui proiect, nu are ce cauta in apropierea unui parc natural, lasati spatiile verzi in pace! Daca acest proiect se va aproba nu se vor mai opri iar spatiul verde va disparea. Trebuie sa existe o limita. Trebuie sa tindem la frumusetea metropolelor din occident. Va rog sa respingeti acest PUZ.
Varu 2020-07-02 18:34:43
Total de acord! O zona aproape centrală ce stă nefolosită. " Bine " ca se reconstruiește departe de rețeaua de transport public și aici nimic. Sa se dezvolte zona. Nu afecteaza niciunul din parcurile invecinate.
Vlad 2020-07-02 18:51:45
Zona verde din proiect este respectată 100% și nu se propune nicio modificare. Este un culoar de trecere a aerului între Parcul Tineretului și Parcul Văcărești. Îl respectăm în totalitate. Locuim în zonă și nu vrem să ne batem joc de ea. Astfel, revin mai jos cu câteva clarificări și mențiuni care ar trebui luate în considerare de către oricine scrie sau dorește să afle mai multe despre proiect. Proiectul Urbanistic Zonal aflat în dezbatere publică în aceste zile pentru terenul situat în Str. Povestei, Sector 4, București, în proximitatea Parcului Natural Văcărești este început în anul 2015 și a parcurs în acești ani toate etapele legale și încadrările terenului în Proiectul Urbanistic General al Municipiului București. Conform acestuia terenul este în principal încadrat în zona CB3 – poli principali urbani – Văcărești, ce nu presupune nicio limitare pe înălțime a clădirilor, posibilitatea ocupării cu clădirii la 70% din teren și un coeficient de utilizare a terenului de 4.5, ceea ce se traduce în una din cele mai permisive încadrări din oraș. Cu toate acestea, pentru că ne dorim dezvoltare unui proiect sustenabil, noi am propus un regim de înălțime limitat la 11 niveluri, un procent de ocupare maxim de 50% și un coeficient de utilizare de numai 3.5. Numai parțial terenul este încadrat în zona V1a – Parcuri, grădini şi scuaruri publice orășenești şi fâşii plantate publice. În proiect, această zonă respectă încadrarea, terenul nefiind afectat de construcții ci numai de circulații și zone largi de vegetație. Zona V1a prevăzută în P.U.G. se dorește a fi o zonă de circulație a aerului între Parcul Tineretului și Parcul Văcărești, parcuri pe care le prețuim atât în calitate de dezvoltatori, cât și în calitate de locuitori ai Sectorului 4.
Zona Văcărești este una importantă pentru oraș fiind apropiată de centrul orașului, deservită de toate mijloacele de transport în comun, inclusiv 2 magistrale de metrou, dar a rămas nedezvoltată tocmai datorită procesului foarte îndelungat și greu de obținere a unei autorizații de construire condiționată de obținerea unui P.U.Z.
Pancho Villa 2020-07-09 08:23:22
Total de acord! O zona semi centrală ce stă nefolosită. " Bine " ca se reconstruiește departe de rețeaua de transport public și aici nimic. Sa se dezvolte zona. Nu afecteaza niciunul din parcurile invecinate. Vă rog să aprobați și PUZ-ul Coordonator zona Calea Văcărești Sector 4, zonele CB3 și CB6 conf. PUG -MB, fără afectarea zonei V1a, ce stă în dezbatere publică publică pe situl PMB din 2018.
John 2020-07-20 15:55:35
Nu mi se pare corect sa se construiasca langa un parc natural, chiar daca la limita lui, in zona sunt multi copaci si spatiu verde ce este afectat, se vede din plan ca se asfalteaza mult, zona ar trebui amenajata ca parc.
Andrei Tăriceanu 2020-07-22 13:49:39
Solicit respingerea PUZ STRADA POVESTEI NR. 15-15D-17A-19 din următoarele considerente:

1. Nu sunt respectate prevederile avizului de urbanism, care impun o retragere a edificabilului de minim 5 metri în raport cu străzile secundare. Se poate observa în planșă că în partea sud-vestică a lotului retragerea la Intrarea Belciugatele este notată a fi de doar 3,5 metri, ceea ce este insuficient și încalcă avizul de urbanism și bunele practici urbanistice. De asemenea în partea estică a lotului sudic există o porțiune unde retragerea de 7,5 metri este redusă la zero.

2. Nu sunt respectate normele referitoare la existența a cel puțin 20% spații verzi pe sol natural. Astfel, baza de calcul a spațiilor verzi ar trebui determinată în raport cu suprafața terenului ce va rezulta după cedarea sau exproprierea parcelei afectate de trama străzii Costache Stamate și nu împreună cu aceasta deoarece, după expropriere, terenul pe care se intenționează edificarea proiectului imobiliar nu va mai beneficia de o suprafață corespunzătoare de spațiu verde, deși proprietarul va încasa eventuale despăgubiri.
Florin 2020-07-23 21:24:29
Bucureștiul are nevoie de spații verzi, de parcuri și grădini publice. Este inadmisibil să se ofere zone verzi dezvoltatorilor imobiliari!
Avem nevoie de un plan de dezvoltare sustenabil, mai ales pe partea de spații verzi.
Mihai Munteanu 2020-07-24 16:41:14
Având în vedere problemele semnalate mai jos, vă solicit refacerea documentației pentru PUZ strada POVESTEI 15-15D-17A-19 / SECTOR 4 și repunerea acestuia în dezbatere publică numai odată ce acestea vor fi rezolvate.


LEGALITATE

Procesul de elaborare, avizare și aprobare a documentației propuse pentru PUZ strada Povestei 15-15A-17D-19 este afectat de următoarele carențe:

1. Certificatul de urbanism care a stat la baza demarării PUZ-ului are nr. 1253/39395 din 17.11.2015 și a fost eliberat de Primăria Sector 4 cu scopul: elaborarea documentației PUZ / comasare și informare urbanistică încadrează terenul ÎN MOD ERONAT în zona CB3 – subzona polilor urbani centrali conform PUG.

- Pe baza acestui Certificat de Urbanism emis cu încadrare eronată a terenului au fost emise o serie de avize:
• Pe 15.02.2016 – Avizul de Oportunitate al Direcției de Urbanism din cadrul Direcției Generale de Dezvoltare Urbană a Primăriei Municipiului București
• Pe 07.03.2016 – Avizul tehnic de consultanță preliminară de circulație din partea Serviciului Proiecte Urbane din cadrul Primăriei Municipiului București
• Pe 01.11.2016 – Punct de vedere din partea Administrației Naționale Apele Române
• Pe 06.12.2016 – Avizul Comisiei Tehnice de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului București

- În data de 17.11.2017 Certificatul de Urbanism cu încadrarea eronată a terenului este prelungit cu încă doi ani și pe baza lui sunt obținute următoarele avize:
• Pe 29.03.2018 – Avizul Preliminar al Direcției Generale de Urbanism și Amenajare a Teritoriului a PMB
• Pe 29.05.2018 – Adresa din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul-Spirii” București-Ilfov
• Pe 26.07.2018 – Decizia Etapei de Încadrare a Agenției pentru Protecția Mediului București

- În data de 12.04.2019 este emis de către Primăria Sectorului 4 un nou Certificat de Urbanism cu numărul 431 / 14024 unde pentru prima oară este menționat ÎN MOD CORECT că terenul este situat parțial în zona CB3 – subzona polilor urbani centrali și parțial în zona V1A – zona parcuri, grădini, scuaruri și fâșii plantate publice)
Conform legii 24/2007, articolul 18, „este interzisă schimbarea destinației, reducerea suprafețelor ori strămutarea spațiilor verzi definite de prezenta lege” iar conform PUG București, în zona V1A „sunt admise numai funcțiunile de spațiu plantat public constând în :
- spații plantate;
- circulații pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreținerea spațiilor plantate și accesul la activitățile permise;
- drumuri de halaj din care se asigură - prin dimensionare corespunzătoare - accesul direct din drumuri publice la lac pentru aprovizionarea cu apă a mașinilor de pompieri de tonaj ridicat - mobilier urban, amenajări pentru sport, joc și odihnă;
- construcții pentru expoziții, activități culturale (spații pentru spectacole și biblioteci în aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), activități sportive, alimentație publică și comerț;
- adăposturi, grupuri sanitare, spații pentru administrare și întreținere;
- parcaje”

În PUZ-ul propus pentru terenul din Strada Povestei 15-15A-17D-19 pe zona de teren încadrată în V1A este propus un imobil cu regim de înălțime S+P+11E cu funcțiune mixtă locuințe și birouri deși această funcțiune nu este permisă conform reglementărilor PUG București


CONCLUZII

Pentru motivele expuse mai sus,
- consider că toate avizele obținute înainte de anul 2019 sunt nelegale deoarece se bazează pe un Certificat de Urbanism care încadrează eronat terenul conform PUG București
- soluția propusă de elaborator nu respectă prevederile legii 24/2007 și ale PUG București
- solicit primarului și viceprimarului Sectorului 4, primarului general și arhitectului șef al Capitalei, să oprească aprobarea PUZ-ului pentru Strada Povestei 15-15A-17D-19, aflat în faza de aprobare și ceară elaboratorilor să refacă întreaga documentație si să propună o soluție care să respecte prevederile legale și încadrarea corectă a terenului în PUG- București.


Cu respect,
Arhitect Mihai Munteanu – membru PLUS - Filiala Sector 4


24.07.2020
AS 2020-07-24 18:42:46
Inca un PUZ facut exclusiv pentru buzunarele investitorilor privati si fara nicio grija pentru interesul public. Daca blocurile de pe Calea Vacaresti au 7 etaje si sunt deservite de o strada cu cate 3 benzi pe sens si linie pentru tramvai, blocurile din actualul PUZ vor avea nu mai putin de 11 etaje si vor fi situate pe multa mai modesta strada a "Povestei". Nu pot sa nu observ si trama stradala incoerenta, cu strazi care serpuiesc fara noima pentru a ocoli parcelele "investitorilor". V-a tremurat mana domnilor urbanisti?