Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Bulevardul Aviatorilor, nr. 58, sector 1
Comentarii
Iosif Alexandru 2020-11-20 22:51:51
Nu trebuie aprobat acest PUZ în care, precum în cazul altora, se admit valori mai mari în ceea ce privesc indicatorii urbanistici (procentul de ocupare al terenului devine 48%, în loc de 40%, coeficientul de utilizare al terenului devine 2,16, în loc de 1,8), față de limitele care sunt prevăzute în regulamentul de zonă protejată, iar înălțimea crește la 19,6 m, în loc de cel mult 16 m. De asemenea, este specificat în regulamentul de zonă protejată că noua clădire nu trebuie să depășească cu mai mult de 3 m înălțimea clădirilor existente, ori, această cerință se încalcă.