Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 426/2018 privind reglementarea raporturilor contractuale privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Municipiului București
Comentarii
Roxana Coman 2022-08-16 13:04:01
Publicati lista cu spațiile ce vor fi supuse noii hotărâri de consiliu general.