Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiect privind stabilirea si facturarea cantității de apă uzată evacuată de utilizatorii casnici branșți la sistemul public centralizat de alimentare cu energie termica precum si la sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare al municipi
Comentarii
Oniceanu Cristian 2005-06-17 00:00:00
1 Ar trebui cerut punct de vedere de la ANRSC ca autoritate tehnica
2 Hotarârea nu poate avea caracter retroactiv privind recuperarea unor sume de la popula?ie
3 Formula de calcul este conceputa pentru a lua bani anterior aprobarii hotarârii oi este greoita