Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiecte Supuse dezbaterii publice

Atenție! Comentarii pot fi adăugate doar la proiectele supuse dezbaterii publice aflate în termen! Acestea sunt subliniate în tabel

Nr. Data publicarii Titlu Termen pentru primirea recomandarilor Comentarii Versiune îmbunătăţită* Act normativ adoptat Legaturi utile
184 2007-10-05 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Modificare PUZ-Ansamblul Băneasa, sector 1 2007-10-19 0
182 2007-10-01 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-B-dul Aviatorilor nr. 17, sector 1 2007-10-15 0
181 2007-10-01 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Calea Rahovei nr. 147-153, sector 5 2007-10-15 0
179 2007-10-01 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Calea Rahovei nr. 147-153, sector 5 2007-10-15 0
178 2007-09-21 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Str. Limpejoarei nr. 9A, sector 1 2007-10-05 0
177 2007-09-11 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Baicului nr. 31 - LOT 4, sector 2 2007-09-25 0
176 2007-09-15 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Baicului nr. 31 - LOT 4, sector 2 2007-09-29 0
175 2007-09-11 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - B-dul București Noi nr. 50, sector 1 2007-09-25 0
174 2007-09-03 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titului de cetățean de onoare al Municipiului București 2007-09-17 0
173 2007-08-27 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ-Str. Aurel Perșu-Str. Dealul Alunișului-Str. Poștalionului, sector 4 2007-09-10 0
172 2007-08-27 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ-Sos. Gh. Ionescu Sisești nr. 144-158, sector 1 2007-09-10 0
171 2007-08-27 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ-Str. Vasile Lascăr nr. 14, sector 2 2007-09-10 0
170 2007-08-27 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ-Str. Cobălcescu nr. 25-Gh. Lazăr nr. 5A, sector 1 2007-09-10 0
169 2007-08-27 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ-B-dul Poligrafiei nr. 1, sector 1 2007-09-10 0
168 2007-08-27 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ-Sos. Sălaj nr. 349-351, sector 5 2007-09-10 0
167 2007-08-27 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ cu elemente de PUD-Str. Bihor nr. 8, sector 1 2007-09-10 0
166 2007-08-27 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ-Str. Calea Moșilor nr. 217A, sector 2 2007-09-10 0
165 2007-08-27 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ-Str. Polonă nr. 68-72, sector 1 2007-09-10 0
164 2007-08-24 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de transport și distribuție a energiei termice furnizate prin sistemul centralizat de încălzire de către RADET București și a prețului local de facturare e energiei termice la populație 2007-09-07 0
163 2007-08-22 Proiect de hotărâre privind majorarea tarifelor pe mijloacele de transport în comun ale Regiei Autonome de Transport București 2007-09-05 0
162 2007-08-22 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ-Str. Plutașilor nr. 96, sector 1 2007-09-05 0
161 2007-08-22 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ-Ansamblu rezidențial Străulești nr. 93-199, sector 1 2007-09-05 0
160 2007-08-22 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ-Str. Brădetului nr. 24, sector 4 2007-09-05 2
159 2007-08-22 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator PUZ-Str. Ion Neculce nr. 38, sector 1 2007-09-05 0
158 2007-08-22 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ-Str. Dobroiești nr. 3-7, sector 2 2007-09-05 0
Proiecte: 1641