Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiecte Supuse dezbaterii publice

Atenție! Comentarii pot fi adăugate doar la proiectele supuse dezbaterii publice aflate în termen! Acestea sunt subliniate în tabel

Nr. Data publicarii Titlu Termen pentru primirea recomandarilor Comentarii Versiune îmbunătăţită* Act normativ adoptat Legaturi utile
157 2007-08-22 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-PUD-Str. Aura Buzescu nr. 43, sector 2 2007-09-05 0
156 2007-08-22 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HotărAcrii C.G.M.B. nr. 52/2000, referitoare la înființarea Agenției Municipale pentru Eficientizare și Reglementare în domeniul Energiei București-AMEREB 2007-09-05 1
155 2007-08-10 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Str. Sevastopol nr. 9, sector 1 2007-08-24 0
154 2007-08-10 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-Str. Barbu Delavrancea nr. 4, sector 1 2007-08-24 0
153 2007-08-04 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Drumul Binelui nr. 6, sector 4 2007-08-18 0
152 2007-08-04 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Dornească nr. 13A, sector 5, Extindere PUZ - Str. Contești nr. 4, sector 5 2007-08-18 0
151 2007-08-04 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Grigore Alexandrescu nr. 59, sector 1 2007-08-18 0
150 2007-08-04 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Calea Floreasca nr. 218, sector 1 2007-08-18 0
149 2007-08-04 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Șos. București-Măgurele nr. 51C, nr. 53A, nr. 53C, nr. 53D, sector 5 2007-08-18 0
148 2007-07-27 Proiect de hotărâre privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării 2007-08-10 0
147 2007-07-10 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ-Șos. Nordului nr. 94-96-str. Barajul Argesului, sector 1 (Modificare PUZ-str. N. Caramfil-Șos. Nordului-str. G. Gafencu-str. Ceasornicului) 2007-07-24 0
146 2007-07-10 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ-Șos. Nordului nr. 94-96-str. Barajul Argesului, sector 1 (Modificare PUZ-str. N. Caramfil-Șos. Nordului-str. G. Gafencu-str. Ceasornicului) 2007-07-24 0
145 2007-07-10 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Incinte "Proiect București" 2007-07-24 0
144 2007-07-10 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Str. Antiaeriană nr. 109, sector 5 2007-07-24 0
143 2007-07-10 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare PUZ-Str. Sebastian nr. 138-140, sector 5 2007-07-24 0
142 2007-07-09 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind Nomenclatura Urbană pentru Municipiul București 2007-07-23 0
141 2007-07-06 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de transport și distribuție a energiei termice furnizate prin sistemul centralizat de încălzire de către RADET București și a prețului local de facturare a energiei termice la populație 2007-07-20 0
140 2007-07-05 Proiect de hotărâre privind modificarea HCGMB nr. 134/2004 privind circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5t în municipiul București 2007-07-19 0
139 2007-07-02 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Maxim Gorki nr. 26, sector 1 2007-07-16 0
138 2007-07-02 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Taparniței nr. 46-50, sector 5 2007-07-16 0
137 2007-07-02 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Ion Marinescu nr. 53, sector 2 2007-07-16 0
136 2007-07-02 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Maxim Gorki nr. 26, sector 1 2007-07-16 0
135 2007-07-02 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare PUZ - Str. Someșul Rece nr. 13, sector 1 2007-07-16 0
134 2007-06-28 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Str. Barbu Vacarescu-Str. Gh. Titeica, sector 2 2007-07-12 0
133 2007-06-28 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Sos. Bucuresti-Magurele-Sos. Vartejului-Str. Neptun, sector 5 2007-07-12 0
Proiecte: 1641