Cautare Document
Avansat Restrânge
Înregistrări: 71 - 80 din 44649
HOTARARE nr. 105 din 02/04/2024
PRIVIND PUNEREA LA DISPOZITIA ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI – ILFOV A ADAPOSTURILOR MODULARE CE FAC OBIECTUL ACORDULUI - CADRU NR. 205/30.03.2020 SI AL CONTRACTULUI SUBSECVENT DE ACHIZITIE PUBLICA DE PRODUSE “ELEMENTE CONSTRUCTIVE PENTRU MOBILIER URBAN, RESPECTIV ADAPOSTURI MODULARE PENTRU STATII DE TROLEIBUZ SI STATII DE AUTOBUZ”

Data emiterii: 2024-04-02
Inițiator: PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; DIR. TRANSPORTURI
Dus la îndeplinire: DIRECTIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; A.D.T.P.B.I; STB S.A.

HOTARARE nr. 104 din 02/04/2024
PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CALITATE DE LIDER DE PARTENERIAT (PARTENER 1 ) IN CADRUL ACORDULUI DE PARTENERIAT INCHEIAT CU BIBLIOTECA METROPOLITANA BUCURESTI SI ALTE 28 DE BIBLIOTECI PUBLICE DIN TARA PENTRU DEPUNEREA PROIECTULUI „FINANTAREA BIBLIOTECILOR PENTRU A DEVENI HUB-URI DE DEZVOLTARE A COMPETENTELOR DIGITALE” IN CADRUL PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA, PILONUL II, COMPONENTA 7, INVESTITIA 17 SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT

Data emiterii: 2024-04-02
Inițiator: PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; D.G.M.P.F.E; D.C.I.T
Dus la îndeplinire: PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; BIBLIOTECA METROPOLITANA BUCURESTI; DIR. DIN CADRUL APARATULUI DE SPEC. AL PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARARE nr. 103 din 02/04/2024
PENTRU MODIFICAREA ANEXEI HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 325/26.06.2019 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII EXTINDERE SPITAL CLINIC DE ORTOPEDIE, TRAUMATOLOGIE SI TBC OSTEOARTICULAR „FOISOR”
MODIFICA ANEXA DIN HCGMB NR. 325/2019

Data emiterii: 2024-04-02
Inițiator: PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; D.G.I; A.S.S.M.B
Dus la îndeplinire: DIRECTIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; A.S.S.M.B

HOTARARE nr. 102 din 02/04/2024
PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO -ECONOMICI SI A DEVIZULUI GENERAL CU DETALIEREA PE CHELTUIELI ELIGIBILE SI NEELIGIBILE CUPRINSE IN DEVIZUL GENERAL AFERENT PROIECTULUI PNRR/2022/C5/2/A1/1 NR. C5-A1-216, PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "CONSOLIDARE SEISMICA SI RENOVARE ENERGETICA MODERATA CLADIRE REZIDENTIALA MULTIFAMILIALA SITUATA IN STR. DOMNITA ANASTASIA NR. 5, SECTOR 5, BUCURESTI "

Data emiterii: 2024-04-02
Inițiator: PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; D.G.I; D.G.M.P.F.E.; A.M.C.C.R.S.
Dus la îndeplinire: DIRECTIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; A.M.C.C.R.S

HOTARARE nr. 101 din 02/04/2024
PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI SI A DEVIZULUI GENERAL CU DETALIEREA PE CHELTUIELI ELIGIBILE SI NEELIGIBILE CUPRINSE IN DEVIZUL GENERAL AFERENT PROIECTULUI PNRR/2022/C5/2/A1/1, RUNDA 2, COD C5-A1-198, PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ” CONSOLIDARE SEISMICA SI RENOVARE ENERGETICA MODERATA CLADIRE REZIDENTIALA MULTIFAMILIALA SITUATA IN INTRAREA AL. MACEDONSKI NR. 10, SECTOR 1, BUCURESTI

Data emiterii: 2024-04-02
Inițiator: PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; D.G.I; D.G.M.P.F.E.; A.M.C.C.R.S.
Dus la îndeplinire: DIRECTIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; A.M.C.C.R.S

HOTARARE nr. 100 din 02/04/2024
PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PRIVIND TRANSMITEREA DEFINITIVA, CU TITLU GRATUIT, A „DRUMULUI D68-FE004 – 0,572 KM, TRONSON CUPRINS INTRE BORNA 38 SI BORNA 58 PADUREA BANEASA”, IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 276707 SI A „DRUMULUI D68-FE004, TRONSON CUPRINS INTRE BORNA 58 SI BORNA 40, PADUREA BANEASA”, IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 276985, DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA REGIEI NATIONALE A PADURILOR – ROMSILVA – DIRECTIA SILVICA ILFOV IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CU SCOPUL INTRETINERII SI REABILITARII ACESTORA, RESPECTIV IN VEDEREA DESCHIDERII CIRCULATIEI PE DRUMURILE FORESTIERE SI ASIGURARII UNUI ACCES TEMPORAR, PENTRU O PERIOADA DE 5 ANI, LA IMOBILELE CUPRINSE INTRE ALEEA TEISANI SI DRUMUL PADUREA PUSTNICU
ABROGA HCGMB NR. 240/2023

Data emiterii: 2024-04-02
Inițiator: CONSILIERI GENERALI U.S.R; DIR. PATRIMONIU; DIR. JURIDIC; DIR. TRANSPORTURI
Dus la îndeplinire: DIRECTIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARARE nr. 99 din 02/04/2024
PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 A HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 384/02.12.2020 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
MODIFICA ANEXA NR. 2 DIN HCGMB NR. 384/2020

Data emiterii: 2024-04-02
Inițiator: PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; D.A.T.J
Dus la îndeplinire: DIRECTIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARARE nr. 98 din 02/04/2024
PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINLA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 02 APRILIE 2024 – 01 IULIE 2024

Data emiterii: 2024-04-02
Inițiator: PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; D.A.T.J
Dus la îndeplinire: DIRECTIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARARE nr. 97 din 29/03/2024
PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU FUNCTIILE DIN CADRUL FAMILIEI OCUPATIONALE “ADMINISTRATIE” UTILIZATE IN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRECUM SI IN CADRUL SERVICIILOR SI INSTITUTIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Data emiterii: 2024-03-29
Inițiator: PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; D.M.R.U
Dus la îndeplinire: DIRECTIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; SERV. SI INST. PUBLICE DE INTERES LOCAL AL MUN. BUCURESTI

HOTARARE nr. 96 din 29/03/2024
PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU SEDINTA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 29.03.2024

Data emiterii: 2024-03-29
Inițiator: PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; D.A.T.J
Dus la îndeplinire: DIRECTIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI