Cautare Document
Avansat Restrânge
Înregistrări: 51 - 60 din 44649
HOTARARE nr. 123 din 08/04/2024
PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILUL PROPRIETATE PRIVATA SITUAT PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA AVAND CA SCOP AMENAJAREA DE NOI SPATII VERZI PUBLICE CU ACCES NELIMITAT - „AMENAJARE TEREN STR. CUMPENEI NR. 6 - GRADINA PUBLICA URBANA”, IN VEDEREA ASIGURARII CRESTERII CALITATII FACTORILOR DE MEDIU SI A STARII DE SANATATE A POPULATIEI IN CADRUL UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE A SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Data emiterii: 2024-04-08
Inițiator: PRIMAR GENERAL AL MUN. BUC.: DIR. PATRIMONIU; DIR. JURIDIC
Dus la îndeplinire: DIR. DIN CADRUL APARATULUI DE SPEC. AL PRIMARULUI GENERAL AL MUN. BUC.; PRIMARIA SECTORULUI 2

HOTARARE nr. 122 din 08/04/2024
PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA „MODERNIZARE SISTEM RUTIER STRADA AMILCAR C. SANDULESCU”

Data emiterii: 2024-04-08
Inițiator: PRIMAR GENERAL AL MUN. BUC.; DIR. PATRIMONIU; DIR. JURIDIC
Dus la îndeplinire: DIR DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL AL MUN BUC; PRIIMARUL SECTORULUI 6; DIRECTIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 6

HOTARARE nr. 121 din 08/04/2024
PRIVIND IMPUTERNICIREA SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN VEDEREA ACHIZITIONARII, PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI, A IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, SECTOR 2, SOS. MIHAI BRAVU NR. 125 A, IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 233088, SECTOR 2, IN SCOPUL EXTINDERII ZONEI VERZI SI DE AGREMENT AFERENTE ANSAMBLULUI DE LOCUINTE DIN ZONA

Data emiterii: 2024-04-08
Inițiator: PRIMAR GENERAL AL MUN. BUC.; DIR. PATRIMONIU
Dus la îndeplinire: DIR DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL AL MUN BUC SI SECTORUL 2 AL MUN.BUC.

HOTARARE nr. 120 din 08/04/2024
PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA DIN ZONA CUPRINSA INTRE VALEA CASCADELOR, STRADA LUJERULUI, CALEA FERATA SI TEREN ADIACENT AFERENT, PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „AMENAJARE ZONA PROMENADA SI AGREMENT – STRADA LINIEI, TRONSON STR. LUJERULUI – STR. VALEA CASCADELOR’

Data emiterii: 2024-04-08
Inițiator: PRIMAR GENERAL AL MUN. BUC.; DIR. PATRIMONIU; DIR. JURIDIC
Dus la îndeplinire: DIR DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL AL MUN BUC; PRIMARUL SECTORULUI 6 SI DIR. DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL P.S.6

HOTARARE nr. 119 din 08/04/2024
PRIVIND IMPUTERNICIREA SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN VEDEREA ACHIZITIONARII, PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI, A IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, SECTOR 2, STRADA DOAMNA GHICA NR. 1B, IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 213172, SECTOR 2, IN SCOPUL AMENAJARII UNEI ZONE VERZI, CU EXTINDEREA CELEI EXISTENTE

Data emiterii: 2024-04-08
Inițiator: PRIMAR GENERAL AL MUN. BUC.; DIR. PATRIMONIU
Dus la îndeplinire: DIR DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL AL MUN BUC SI SECTORUL 2 AL MUN.BUC.

HOTARARE nr. 118 din 08/04/2024
PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA „EXTINDERE PARC TUDOR ARGHEZI, ETAPA II”

Data emiterii: 2024-04-08
Inițiator: PRIMAR GENERAL AL MUN. BUC.; DIR. PATRIMONIU; DIR. JURIDIC
Dus la îndeplinire: DIR DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL AL MUN BUC ; PRIMARUL SECT. 4 SI DIR DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL P.S. 4

HOTARARE nr. 117 din 08/04/2024
PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILUL PROPRIETATE PRIVATA SITUAT PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA AVAND CA SCOP AMENAJAREA DE NOI SPATII VERZI PUBLICE CU ACCES NELIMITAT „AMENAJARE PARC MOROENI”, IN VEDEREA ASIGURARII CRESTERII CALITATII FACTORILOR DE MEDIU SI A STARII DE SANATATE A POPULATIEI IN CADRUL UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE A SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Data emiterii: 2024-04-08
Inițiator: PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; DIR. PATRIMONIU; DIR. JURIDIC
Dus la îndeplinire: DIRECTIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; PRIMARUL SECT. 2; DIR. DIN CADRUL APARATULUI DE SPEC. AL PRIMARULUI SECT. 2

HOTARARE nr. 116 din 08/04/2024
PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 402/2021 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA „DRUMUL OSIEI”

Data emiterii: 2024-04-08
Inițiator: PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; DIR. PATRIMONIU; DIR JURIDIC
Dus la îndeplinire: DIRECTIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; PRIMARUL SECT. 6; DIR. DIN CADRUL APARATULUI DE SPEC. AL PRIMARULUI SECT. 6

HOTARARE nr. 115 din 08/04/2024
PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PRIN CONSTRUIREA UNEI GRADINITE SI A UNEI CRESE PENTRU SCOALA GIMNAZIALA NR. 194, BD. METALURGIEI NR. 214-220’’

Data emiterii: 2024-04-08
Inițiator: PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; DIR. PATRIMONIU; DIR. JURIDIC
Dus la îndeplinire: DIRECTIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; PRIMARUL SECT. 4; DIR. DIN CADRUL APARATULUI DE SPEC. AL PRIMARULUI SECT. 4

HOTARARE nr. 114 din 08/04/2024
PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU SEDINTA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 08.04.2024

Data emiterii: 2024-04-08
Inițiator: CONSILIERI GENERALI; D.A.T.J
Dus la îndeplinire: DIRECTIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI