Cautare Document
Avansat Restrânge
Înregistrări: 31 - 40 din 44649
DISPOZITIE nr. 635 din 16/05/2024
PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Data emiterii: 2024-05-16
Inițiator: PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Dus la îndeplinire: D.G.A.R.- C.G.M.B; D.A.T.J

HOTARARE nr. 140 din 29/04/2024
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII, A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “CONSOLIDARE SEISMICA SI CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE CLADIRE DE INTERES SI UTILITATE PUBLICA SITUATA IN STRADA CALEA GRIVITEI NR. 7, SECTOR 1, BUCURESTI”, APROBAT PENTRU FINANTARE PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE CONSOLIDARE A CLADIRILOR CU RISC SEISMIC RIDICAT – SUBPROGRAMUL PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR DE INTERVENTII PENTRU CLADIRILE CU DESTINATIA PRINCIPALA DE LOCUINTA

Data emiterii: 2024-04-29
Inițiator: PRIMAR GENERAL AL MUN. BUC.: DIR. GEN. INVESTITII; DIRECTIA GENERALA INVESTITII; ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC
Dus la îndeplinire: DIR. DIN CADRUL APARATULUI DE SPEC. AL PRIMARULUI GENERAL AL MUN. BUC.;ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC

HOTARARE nr. 139 din 29/04/2024
PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE AL EXERCITIULUI BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2023

Data emiterii: 2024-04-29
Inițiator: PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; D. GENERALA ECONOMICA-D. PROGRAMARE SI EXECUTIE BUGETARA
Dus la îndeplinire: DIRECTIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL

HOTARARE nr. 138 din 29/04/2024
PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 548/2022 PRIVIND APROBAREA DEPUNERII CERERII DE FINANTARE CU TITLUL "ACHIZITIONAREA DE VEHICULE NEPOLUANTE PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC METROPOLITAN BUCURESTI – LLFOV – MICROBUZE ELECTRICE" IN CADRUL APELULUI DE PROIECTE PNRR/2022/C10 SI A CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECTULUI
MODIFICA ART. NR. 1, 2 SI 3, SI ANEXELE NR. 1 SI 2 DIN HCGMB NR. 548/2022

Data emiterii: 2024-04-29
Inițiator: PRIMAR GENERAL AL MUN. BUC.: DIR. GEN. INVESTITII; DIRECTIA TRANSPORTURI; DIRECTIA GENERALA MANAGEMENT PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA
Dus la îndeplinire: DIR. DIN CADRUL APARATULUI DE SPEC. AL PRIMARULUI GENERAL AL MUN. BUC.;

HOTARARE nr. 137 din 29/04/2024
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024 AL COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA SERVICII BUCURESTI S.A.

Data emiterii: 2024-04-29
Inițiator: PRIMAR GENERAL AL MUN. BUC.: DIR. GEN. INVESTITII; DIRECTIEI GUVERNANTA CORPORATIVA
Dus la îndeplinire: DIR. DIN CADRUL APARATULUI DE SPEC. AL PRIMARULUI GENERAL AL MUN. BUC.; COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA SERVICII BUCURESTI S.A.

HOTARARE nr. 136 din 29/04/2024
PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, DE A HOTARI, IN CONDITIILE LEGII, CU PRIVIRE LA INCHEIEREA UNUI PROTOCOL DE COLABORARE INTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC O, CALEA GRIVITEI NR. 399, SECTOR 1, BUCURESTI, IN VEDEREA FINANTARII NECESARE REFACERII FATADEI BLOCULUI SI A CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE, AVAND CA SCOP REGENERAREA ZONEI URBANE

Data emiterii: 2024-04-29
Inițiator: PRIMAR GENERAL AL MUN. BUC.: DIR. GEN. INVESTITII
Dus la îndeplinire: DIR. DIN CADRUL APARATULUI DE SPEC. AL PRIMARULUI GENERAL AL MUN. BUC.;SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARARE nr. 135 din 29/04/2024
PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE DINTRE ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI, SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE „PROF. DR. ALEXANDRU OBREGIA'’ SI FUNDATIA FILANTROPICA METROPOLIS PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA SECTIEI CLINICE PSIHIATRIE PEDIATRICA IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE PSIHIATRIE „PROF. DR. ALEXANDRU OBREGIA”

Data emiterii: 2024-04-29
Inițiator: PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; D. PATRIMONIU; D. GENERALA INVESTITII; ASSMB
Dus la îndeplinire: DIRECTIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL; ASSMB

HOTARARE nr. 134 din 29/04/2024
PRIVIND IDENTIFICAREA PRIN MICROCIP, INREGISTRAREA IN RECS SI STERILIZAREA GRATUITA A CAINILOR DE RASA COMUNA, CU DETINATOR, DE PE RAZA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Data emiterii: 2024-04-29
Inițiator: PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; D. DE MEDIU
Dus la îndeplinire: DIRECTIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL; ASPA

HOTARARE nr. 133 din 29/04/2024
PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA DIRECTIEI GENERALE DE EVIDENTA A PERSOANELOR SECTOR 3, A UNOR SPATII DIN IMOBILUL DIN B-DUL. MIRCEA VODA NR. 5, SECTORUL 3

Data emiterii: 2024-04-29
Inițiator: PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; D. CULTURA, INVATAMANT, TURISM; D. PATRIMONIU
Dus la îndeplinire: D. CULTURA, INVATAMANT, TURISM; D. PATRIMONIU; CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI-ARCUB; D. GENERALA DE EVIDENTA A PERSOANELOR SECTOR 3

HOTARARE nr. 132 din 29/04/2024
PENTRU MODIFICAREA ANEXEI HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 285/01.09.2021 PRIVIND VALIDAREA COMPONENTEI AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
MODIFICA ANEXA DIN HCGMB NR. 285/2021

Data emiterii: 2024-04-29
Inițiator: PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; D. JURIDIC
Dus la îndeplinire: DIRECTIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL; AUTORITATEA TERITORIALA DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI