Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiecte Supuse dezbaterii publice

Atenție! Comentarii pot fi adăugate doar la proiectele supuse dezbaterii publice aflate în termen! Acestea sunt subliniate în tabel

Nr. Proiect Data publicarii proiectului Denumire Termen pentru primirea recomandarilor Comentarii Versiune îmbunătăţită a proiectului de hotărâre * Legaturi utile
1420 2019-07-02 Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ -ȘOSEAUA VIILOR NR.28, SECTOR 5, BUCUREȘTI 2019-07-17 0
1419 2019-06-24 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - STR. RAMURI TEl NR. 1 C, SECTOR 2 2019-07-09 0
1418 2019-06-24 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ- STR. HELIADE ÎNTRE VII NR. 72-SECTOR 2 2019-07-09 1
1417 2019-06-21 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - STR. BERZEI NR. 101 A, SECTOR 1 2019-07-08 0
1416 2019-06-21 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistlc Zonal (PUZ) PUZ - STRADA EMIL RACOVIȚĂ nr. 3 - 5, SECTOR 4, BUCUREȘTI 2019-07-08 0
1415 2019-06-19 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 162-164, 164 A, C, 0, E, G, 166A, STR.PROGRESULUI NR. 46- LOT 2,3,5, SECTOR 5 2019-07-04 1
1414 2019-06-19 Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - BD.EROII SANITARI, NR.8, SECTOR 5 2019-07-04 0
1413 2019-06-19 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal/ PUZ PUZ- STRADA JEAN-LOUIS CALDERON NR. 37/ SECTOR 2 2019-07-04 0
1412 2019-06-19 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal/PUZ PUZ-BULEVARDUL POLIGRAFIEI NR. 1 D, SECTOR 1 2019-07-04 0
1411 2019-06-14 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ)PUZ -STRADA VERGULUI nr.16, SECTOR 2 2019-07-01 0
1410 2019-06-14 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ CALEA ȘERBAN VODĂ NR. 233-235-237 - SECTOR 4 2019-07-01 0
1409 2019-06-13 Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - ȘOSEAUA STRAULEȘTI NR. 93 - 199, LOT 2, NC272702, SECTOR 1 2019-06-28 0
1408 2019-06-13 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - STRADA JANDARMERIEI NR. 2D, ( nr. cadastral 206518), SECTOR 1 2019-06-28 1
1407 2019-06-12 Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - STRADA ÎNCLINATĂ, NR. 12, SECTOR 5, NC 235838 2019-06-27 2
1406 2019-06-12 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ- B-DUL GHICA TEl NR.141-143, SETOR 2 2019-06-27 0
1405 2019-06-07 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - STR. BUCOVAT NR. 3- SECTOR 4 2019-06-24 0
1404 2019-06-07 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - STRADA LITOVOI VOIEVOD NR.62-64, SECTOR 2 2019-06-24 0
1403 2019-06-06 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ-STR. SOMEȘUL RECE NR. 19 - SECTOR 1 2019-06-21 0
1402 2019-05-29 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ - STR. ZIDURI MOȘI, NR. 25, SECTOR 2 2019-06-13 0
1401 2019-05-24 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal/ ȘOSEAUA ȘTEFAN CEL MARE NR. 17A/ 19B/ 19C/21/ SECTOR 2 2019-06-10 21
1400 2019-04-19 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ- INTRAREA GHEORGHE COSTEA, SERGENT, NR. 6 (fosta Str. Fluierului nr. 13),SECTOR 2, 2019-05-06 0
1399 2019-04-16 Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii Cotelor municipale pentru finantarea activitatilor specifice de protejare a patrimoniului cultural national mobil si a Normelor metodologice privind modul de stabilire, varsare si gestionare a cotelor instituite, in baza si cu respectarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil 2019-05-02 0
1398 2019-04-16 Proiect de hotărâre privind Proiect de hotărâre privind Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ- SOSEAUA ELECTRONICII NR.25, SECTOR 2 2019-05-02 1
1397 2019-04-12 Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) MATEI BASARAB NR. 61, SECTOR 3, BUCURESTI 2019-05-02 0
1396 2019-04-12 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ- STR. TEIUL DOAMNEI NR. 95 si 97, SECTOR 2 2019-05-02 0
Proiecte: 1622