Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiecte Supuse dezbaterii publice

Atenție! Comentarii pot fi adăugate doar la proiectele supuse dezbaterii publice aflate în termen! Acestea sunt subliniate în tabel

Nr. Proiect Data publicarii proiectului Denumire Termen pentru primirea recomandarilor Comentarii Versiune îmbunătăţită a proiectului de hotărâre * Legaturi utile
1454 2019-10-23 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - PUZ - ALEEA TEIȘANI - DRUMUL PăDUREA NEAGRĂ NR. 56-64, ANSAMBLUL REZIDENȚIALGREENFIELD -SECTOR 1 2019-11-25 32
1453 2019-10-21 Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea H.C.G.M.B. nr. 244/23.04.2019 privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in municipiul Bucuresti, incepand cu anul 2020 2019-11-21 5
1452 2019-10-18 Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistica a municipiului Bucuresti pentru anul 2020 2019-11-18 6 Descarcă versiunea îmbunătăţită !
1451 2019-10-10 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Șos. Giurgiului nr. 162, lot. B, Sector 4, București 2019-11-11 1
1450 2019-10-10 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - ALEEA MODROGAN NR. 1 A - SECTOR 1 2019-11-11 3
1449 2019-10-08 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal STRADA SERG. MAJ. THEODOR BUZOIU, NR. 3 SI NR. 5, SECTOR 2, BUCURESTI 2019-11-08 2
1448 2019-10-07 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic ZonalPUZ- STR. INGINER IORCEANU SPIRIDON NR. 37, SECTOR 2 2019-11-07 0
1447 2019-10-04 Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal STRADA OITUZ NR. 71-83, SECTOR 2 2019-11-04 2
1446 2019-10-03 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ȘOS. GH. IONESCU SISEȘTI NR. 54-58/ DRUMUL REGIMENTULUI NR. 35-37- SECTOR 1 2019-11-04 0
1445 2019-10-03 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal STRADA ȘTEFAN HOLBAN, NR. 38A, SECTOR 1 2019-11-04 1
1444 2019-10-03 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - STR. GENERAL GHEORGHE MANU NR. 27-29- SECTOR 1 2019-11-04 0
1443 2019-09-23 Proiect de hotărâre privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole pentru municipiul Bucuresti , pentru anul 2020 2019-10-24 1
1442 2019-09-09 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal STRADA SPATARUL PREDA NR.5 - SECTOR 5 2019-09-24 0
1441 2019-09-09 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STRADA DELEA NOUA NR. 1, SECTORUL 3, BUCURESTI 2019-09-24 0
1440 2019-09-02 Proiect de hotărâre privind stabilirea componentei Taxei Municipale pentru Apa Uzata, denumita Taxa Municipala pentru Apa Uzata Faza 2 (TMAU Faza 2) si a valorii pentru anul 2019 a TMAU Faza 2, necesara pentru acoperirea serviciului datoriei publice locale aferent imprumutului contractat de Ia Banca Europeana de lnvestitii (BEl) in valoare de pana Ia 75 milioane Euro 2019-09-17 1
1439 2019-08-29 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - CALEA FLOREASCA NR.244-246 (fost 244,246B), SECTOR 1 2019-09-13 1
1438 2019-08-28 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STRADA NUVELEI NR. 50, SECTORUL 1, BUCUREȘTI 2019-09-12 1
1437 2019-08-28 Proiect de hotărâre privind aprobarea Master planului serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru municipiul București inclusiv Planul de investiții pe termen lung 2019-2049 2019-09-12 1
1436 2019-08-27 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ- STRADA CĂPITAN AVIATOR GHEORGHE DEMETRIADE,nr. 6-8, nr. 10, SECTOR 1, NC257891, NC203629 2019-09-11 0
1435 2019-08-27 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - STR. ȘCOALA FLOREASCA NR. 28, SECTOR 1 2019-09-11 0
1434 2019-08-27 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal STRADA PRIMĂVERII NR. 1, SECTOR 1 2019-09-11 0
1433 2019-08-27 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - BULEVARDUL FERDINAND NR. 75 - 77, SECTOR 2, BUCUREȘTI 2019-09-11 0
1432 2019-08-23 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - STRADA GLĂDIȚEI nr.15 -17 (FOST 15-17-19A), SECTOR 4, BUCUREȘTI 2019-09-09 0
1431 2019-08-23 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - STRADA ALBĂ nr. 16- 18, SECTOR 4 2019-09-09 0
1430 2019-08-22 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - ȘOSEAUA BUCUREȘTI - TÂRGOVIȘTE NR.10, SECTOR 1 2019-09-06 2 Descarcă versiunea îmbunătăţită !
Proiecte: 1606