Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiecte Supuse dezbaterii publice

Atenție! Comentarii pot fi adăugate doar la proiectele supuse dezbaterii publice aflate în termen! Acestea sunt subliniate în tabel

Nr. Data publicarii Titlu Termen pentru primirea recomandarilor Comentarii Versiune îmbunătăţită* Act normativ adoptat Legaturi utile
1489 2020-02-04 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - ȘOS. GHEORGHE IONESCU SISEȘTI NR. 451-453, SECTOR 1, BUCURESTI 2020-03-06 0
1488 2020-02-04 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ȘOSEAUA IANCULUI, NR. 90, SECTOR 2, NC2031 01 2020-03-06 27
1487 2020-01-31 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - STR. HOREI NR. 18, SECTOR 2, BUCURESTI 2020-03-02 1
1486 2020-01-28 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Strada Prelungirea Ghencea,NR. 322 - 326 (fost 322 - 328), SECTOR 6 2020-02-28 0
1485 2020-01-27 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal POPA PETRE NR. 39-41 -SECTOR 2 2020-02-27 1
1484 2020-01-16 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ- Strada Fagaras Nr. 36, SECTOR 1 2020-02-17 1
1483 2020-01-15 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal STRADA SUBLOCOTENENT CONSTANTIN GODEANU, NR. 115-117, NC211599, SECTOR 1 2020-02-17 53
1482 2020-01-09 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STRADA PALISANDRULUI NR. 4, SECTORUL 1 2020-02-10 10
1481 2020-01-09 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CALEA VITAN NR. 291, SECTOR 3, NC202800 2020-02-10 1
1480 2020-01-09 Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal DRUMUL GĂZARULUI NR. 26B, SECTOR 4 2020-02-10 31
1479 2020-01-09 Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal BULEVARDUL BASARABIA NR. 250, SECTOR 3 2020-02-10 3
1478 2020-01-09 Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ION HELIADE RADULESCU NR. 20-SECTOR 2 2020-02-10 0
1477 2020-01-09 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șoseaua Colentina Nr. 410, SECTOR 2, Bucuresti 2020-02-10 0
1476 2019-12-23 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal MODIFICARE SI ACTUALIZARE PUZ COORDONATOR SECTOR 6, BUCURESTI 2020-01-23 110
1475 2019-12-23 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de publicitate stradala si afisaj din Municipiul Bucuresti 2020-01-23 1
1474 2019-12-23 Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de Sarcini al serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de publicitate stradala si afisaj din Municipiul Bucuresti 2020-01-23 1
1473 2019-12-16 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal STR. PAJUREI NR. 3B, BULEVARDUL BUCUREȘTII NOI NR. 50- SECTOR 1 2020-01-16 0
1472 2019-12-16 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CALEA GRIVITEI NR. 391 A - SECTOR 1 2020-01-16 0
1471 2019-12-10 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ- CONSTRUIRE CALE DE COMUNICAȚIE PESTE OBSTACOL NATURAL, RAUL DAMBOVITA ȘI ACCESIBILIZARE CIRCULAȚIE - ZONA STR. NICOLAE TECLU, SECTOR 3, BUCUREȘTI 2020-01-10 4
1470 2019-12-06 Proiect de hotărâre privind Planului Urbanistic Zonal CALEA VICTORIEI NR. 200, SECTOR 1 2020-01-06 5
1469 2019-12-05 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal STRADA SEVASTOPOL, NR. 28-30, SECTOR 1, BUCUREȘTI 2020-01-06 0
1468 2019-12-05 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului componentelor Taxei Municipale pentru Apa Uzata (TMAU Faza 1 și TMAU Faza 2) pentru anul 2020 2020-01-06 0
1467 2019-12-04 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ȘOSEAUA ELECTRONICII NR. 44B-44C - SECTOR 2 2020-01-06 1
1466 2019-11-29 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal SPLAIUL UNIRII NR. 165, STRADA ION MINULESCU NR. 2-6 SI STRADA ION MINULESCU NR. 30, SECTOR 3 2019-12-30 0
1465 2019-11-26 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. TĂBĂCARILOR NR. 24·26 ·SECTOR 4 2019-12-27 0
Proiecte: 1641