Cautare Document
Avansat Restrânge
Înregistrări: 1 - 10 din 44590
DISPOZITIE nr. 498 din 10/04/2024
PRIVIND APROBAREA CODULUI DE ETICA SI INTEGRITATE AL FUNCTIONARILOR PUBLICI SI AL PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI

Data emiterii: 2024-04-10
Inițiator: PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; DIR. DE INTEGRITATE
Dus la îndeplinire: DIRECTIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

DISPOZITIE LEGEA 10 nr. 23857 din 05/04/2024
PENTRU DOSARUL 517 S-A EMIS IN DATA DE 05.04.2024 DISPOZITIA LEGEA 10 NR. 23857, CU REZOLUTIA: RESPINS

Data emiterii: 2024-04-05
Inițiator:
Dus la îndeplinire:

DISPOZITIE LEGEA 10 nr. 23856 din 05/04/2024
PENTRU DOSARUL 30921 S-A EMIS IN DATA DE 05.04.2024 DISPOZITIA LEGEA 10 NR. 30921, CU REZOLUTIA: MASURI REPARATORII SUB FORMA DE PUNCTE

Data emiterii: 2024-04-05
Inițiator:
Dus la îndeplinire:

HOTARARE nr. 113 din 02/04/2024
PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE LEGATAR SI VACANTA SUCCESORALA NR. 4/21.02.2024, SITUAT IN BUCURESTI, PIATA NATIUNILE UNITE, NR. 3-5, BL. B1 , SC. B, ET. 2, AP. 36, SECTOR 4 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR

Data emiterii: 2024-04-02
Inițiator: PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; D. PATRIMONIU
Dus la îndeplinire: DIRECTIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL; ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR SI COMISIA DE REPREZENTARE A M. BUCURESTI IN FATA CABINETELOR NOTARIALE

HOTARARE nr. 112 din 02/04/2024
PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI IN SUPRAFATA DE 30.662,94 MP, SITUAT IN BUCURESTI, SECTOR 1, SOS. ODAI NR. 3 - 5, PARTE DIN IMOBILUL INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA CU NR. 264906, IN VEDEREA DESFASURARII UNOR SERVICII SOCIALE

Data emiterii: 2024-04-02
Inițiator: PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; D. PATRIMONIU
Dus la îndeplinire: DIRECTIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL; SECTORUL 1 PRIN D. GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 1

HOTARARE nr. 111 din 02/04/2024
PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA INCHEIEREA CONVENTIEI DE COLABORARE DINTRE DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2 SI FUNDATIA CENTRUL PARTENERIAT PENTRU EGALITATE IN VEDEREA DESFASURARII DE ACTIVITATI DE ECONOMIE SOCIALA IN IMOBILUL DIN BD. GARII OBOR NR. 14, SECTOR 2

Data emiterii: 2024-04-02
Inițiator: PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; D. PATRIMONIU; D. GENERALA INVESTITII; D. GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
Dus la îndeplinire: DIRECTIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL; CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2

HOTARARE nr. 110 din 02/04/2024
PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI PENTRU DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA A TREI AUTOTURISME AFLATE IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN VEDEREA DESFASURARII ACTIVITATII SPECIFICE
INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 295/2022

Data emiterii: 2024-04-02
Inițiator: PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; D. LOGISTICA - D. ADMINISTRATIVA
Dus la îndeplinire: DIRECTIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL; D. DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARARE nr. 109 din 02/04/2024
PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 193/31.10.2012 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL, MODIFICARE PUZ - ANSAMBLUL A.N.L. „HENRI COANDA” - DRUMUL NISIPOASA, SECTOR 1
MODIFICA ANEXA NR. 3 DIN HCGMB NR. 193/2012

Data emiterii: 2024-04-02
Inițiator: PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; D. GENERALA DEZVOLTARE URBANA-D.URBANISM
Dus la îndeplinire: DIRECTIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL; PRIMARIA SECTORULUI 1

HOTARARE nr. 108 din 02/04/2024
PRIVIND DECLARAREA IMOBILULUI SITUAT IN STR. GARLEI NR. 6, SECTOR 1 , CA BUN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN VEDEREA INSCRIERII IN CARTEA FUNCIARA

Data emiterii: 2024-04-02
Inițiator: PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; D. LOGISTICA - D. ADMINISTRATIVA
Dus la îndeplinire: DIRECTIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL; PATRIARHIA ROMANA-ARHIEPISCOPIA BUCURESTILOR, PROTERIA SECTOR 1 CAPITALA

HOTARARE nr. 107 din 02/04/2024
PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA PRIN CONTRACT DE IMPRUMUT DE FOLOSINTA (COMODAT) A UNEI AUTOUTILITARE N1-BB04 CU TEMPERATURA CONTROLATA, MARCA DACIA DOKKER, TIP SD, VARIANTA RTG734 SI APROBAREA MODELULUI DE CONTRACT DE IMPRUMUT DE FOLOSINTA (COMODAT) INCHEIAT INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Data emiterii: 2024-04-02
Inițiator: PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; D. GENERALA SITUATII DE URGENTA, STATISTICI SI STRATEGII - D. INZESTRARE MATERIALA SI SITUATII DE URGENTA
Dus la îndeplinire: DIRECTIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL; D. DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI