Cautare Document
Avansat Restrânge
Înregistrări: 1 - 10 din 43626
HOTARARE nr. 157 din 29/05/2023
PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 08 IUNIE 2023 – 07 SEPTEMBRIE 2023

Data emiterii: 2023-05-29
Inițiator: PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; D. ASISTENTA TEHNICA SI JURIDICA
Dus la îndeplinire: D. ASISTENTA TEHNICA SI JURIDICA

HOTARARE nr. 156 din 29/05/2023
PRIVIND MODIFICAREA ARTICOLULUI NR. 1 AL HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 378/11.09.2017, PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 DE A HOTARA CU PRIVIRE LA ASOCIEREA SECTORULUI 2 CU PERSOANE FIZICE, PERSOANE JURIDICE SI ORGANIZATII NEGUVERNAMENTALE, IN VEDEREA INFIINLARII GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA SECTOR 2

Data emiterii: 2023-05-29
Inițiator: PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; D. RELATIA CU ONG, SINDICATE SI PATRONATE
Dus la îndeplinire: DIRECTIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL; CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

HOTARARE nr. 155 din 29/05/2023
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023 AL COMPANIEI MUNICIPALE ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI S.R.L.

Data emiterii: 2023-05-29
Inițiator: PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; D.G.C; D.S.P
Dus la îndeplinire: DIRECTIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; C.M.I.P.B S.R.L.

HOTARARE nr. 154 din 29/05/2023
PRIVIND PARTICIPAREA SI DEPUNEREA CERERII DE FINANTARE DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTI PRIN ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC IN CADRUL PROGRAMULUI ORIZONT EUROPA 2021-2027, APEL: ORIZONT-CL5-2022-D4-02, TEHNOLOGII REZISTENTE LA RISCURI MULTIPLE, CU EMISII SCAZUTE DE DIOXID DE CARBON SI SERVICII DIGITALE INOVATIVE PE MAI MULTE NIVELURI, PENTRU UN VIITOR SUSTENABIL - CENTRAT PE UTILIZATOR (HORIZON EUROPE 2021-2027, CALL: HORIZON-CL5-2022-D4-02, MULTI-HAZARD LOW-CARBON RESILIENT TECHNOLOGIES AND MULTI-SCALE DIGITAL SERVICES FOR A FUTURE-PROOF, SUSTAINABLE & USER-CENTERED BUILT ENVIRONMENT)

Data emiterii: 2023-05-29
Inițiator: PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; D.G.I; A.M.C.C.R.S.; D.G.M.P.F.E.
Dus la îndeplinire: PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; A.M.C.C.R.S

HOTARARE nr. 153 din 29/05/2023
PENTRU APROBAREA ACTULUI ADITIONAL NR. 3 LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 131/21.02.2020

Data emiterii: 2023-05-29
Inițiator: PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; D.G.S.P - D.S.P
Dus la îndeplinire: DIRECTIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; C.M.I.P.B S.R.L.

HOTARARE nr. 152 din 29/05/2023
PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII – CONSOLIDARE IMOBIL SITUAT IN BD. SCHITU MAGUREANU NR. 3, SECTOR 5, BUCURESTI

Data emiterii: 2023-05-29
Inițiator: PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; D.G.I; A.M.C.C.R.S
Dus la îndeplinire: DIRECTIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; A.M.C.C.R.S

HOTARARE nr. 151 din 29/05/2023
PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 322/13.08.2020 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE, PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII - " LUCRARI DE CONSTRUCTII PRIVIND CONSOLIDARE, REABILITARE, RESTAURARE, REFUNCTIONALIZARE, MODIFICARI INTERIOARE, REFACERE IMPREJMUIRE, ORGANIZARE DE SANTIER PENTRU IMOBILUL DIN CALEA MOSILOR NR. 82 , SECTOR 3, BUCURESTI"

Data emiterii: 2023-05-29
Inițiator: PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; D.G.I; A.M.C.C.R.S
Dus la îndeplinire: DIRECTIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; A.M.C.C.R.S

HOTARARE nr. 150 din 29/05/2023
PRIVIND APROBAREA DEPUNERII CERERII DE FINANTARE CU TITLUL “INFIINTAREA CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VARSTNICE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI” PRIN COMPONENTA 13 - REFORME SOCIALE IN CADRUL PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA (PNRFR), A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT PRECUM SI A ACORDULUI DE PARTENERIAT

Data emiterii: 2023-05-29
Inițiator: PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; D. GENERALA MANAGEMENT PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA; D. GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA
Dus la îndeplinire: DIRECTIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL; D. GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA

HOTARARE nr. 149 din 29/05/2023
PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 139/25.02.2022 PRIVIND TRECEREA IMOBILULUI SITUAT IN CALEA SERBAN VODA NR. 164-168, SECTOR 4, INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA NR. 230060 CA PROPRIETATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Data emiterii: 2023-05-29
Inițiator: PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; D. PATRIMONIU; D. GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA
Dus la îndeplinire: DIRECTIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL; D. GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA; ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR

HOTARARE nr. 148 din 29/05/2023
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2023

Data emiterii: 2023-05-29
Inițiator: PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; D. GENERALA ECONOMICA - D. PROGRAMARE SI EXECUTIE BUGETARA
Dus la îndeplinire: DIRECTIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL